Naše zjištění
17. 4. 2008

Kam směřuje situace v ČR?

Třetina lidí si myslí, že se situace u nás celkově vyvíjí správným směrem, třetina má názor opačný a třetina nevidí žádný směr vývoje. Toto rozdělení s různými dočasnými oscilacemi trvá v podstatě od ustavení nové vlády (jaro 2007) a odráží vlastně i nerozhodný poměr sil v dolní komoře parlamentu mezi koalicí a opozicí.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2008

VYVÍJÍ SE SITUACE U NÁS SPRÁVNÝM NEBO NESPRÁVNÝM SMĚREM?

Třetina lidí si myslí, že se situace u nás celkově vyvíjí správným směrem, třetina má názor opačný a třetina nevidí žádný směr vývoje. Toto rozdělení s různými dočasnými oscilacemi trvá v podstatě od ustavení nové vlády (jaro 2007) a odráží vlastně i nerozhodný poměr sil v dolní komoře parlamentu mezi koalicí a opozicí. Celkové hodnocení situace v naší zemi v současnosti dosti přesně koresponduje s vlastním zařazením stoupenců stran na škále pravice – levice.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. dubna 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1341 respondentů.

Otázku na celkové směřování české společnosti pokládá STEM občanům po celou dobu existence samostatného českého státu. Dlouhodobá řada ukazuje, že od roku 1997, kdy se v České republice uzavřelo období vnímané jako vcelku  nekomplikované a pozitivní, se střídají lepší a horší časy. Poměrně stabilní je podíl názorů, že společnost „nesměřuje nikam“. (Jistý extrém tu představuje pouze leden 2007, období před vyjádřením důvěry současné vládě, kdy tento skeptický názor zastávala polovina občanů.) Proporce dalších dvou názorů je proměnlivá, v období po zahájení činnosti současné vlády se však relativně ustálila, i když začátek letošního roku přinesl mírný posun ke kritickým názorům.

Pramen: STEM, Trendy 4/2008, 1341 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
směr vývoje společnosti, vývoj společnosti