Naše zjištění
6. 11. 2001

K internetu má přístup téměř polovina ekonomicky aktivních občanů

Podle říjnového průzkumu STEM má k internetu přístup 37 % občanů starších 18 let. Jestliže vyloučíme ze souboru respondentů starobní důchodce, zjistíme, že doma nebo v zaměstnání se může na internet napojit skoro polovina ekonomicky aktivních obyvatel (47 %). Podíl lidí, kteří mají přístup k internetu, se mění výrazně v závislosti na jejich věku a sociálním postavení.

Informace z výzkumu Trendy 10/2001

K internetu má přístup téměř polovina ekonomicky

aktivních občanů

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1.-7. října 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1613 občanů.

Rozšiřování internetu rychle pokračuje. Podle říjnového průzkumu STEM má k němu přístup 37 % občanů starších 18 let. Jestliže vyloučíme ze souboru respondentů osoby, které pobírají starobní důchod, zjistíme, že doma nebo v zaměstnání se může na internet napojit skoro polovina ekonomicky aktivních obyvatel.

„Máte v zaměstnání nebo doma přístup k internetu?“

  Celá populace Bez důchodců
Ano 37 % 47 %
Ne 63 % 53 %

Pramen: STEM, Trendy 10/2001

Podíl lidí, kteří mají přístup k internetu, se mění výrazně v závislosti na jejich věku a sociálním postavení. Internet může využívat naprostá většina podnikatelů (86 %) a studentů (81 %), naproti tomu jen mizivá část důchodců (6 %). Jednoznačná je také souvislost mezi možností napojit se na internet a společenským postavením člověka. Z lidí, kteří se zařazují k horní nebo vyšší střední společenské vrstvě, má přístup k internetu skoro 70 %, kdežto z občanů, kteří o sobě tvrdí, že jsou v zásadě chudí, pouze 6 %. 

Podle prvního grafu je zřejmé, jak silně závisí možnost využívat internet s úrovní dosaženého vzdělání. Poměrně vysoký podíl lidí se základním vzděláním, kteří mají vstup na internet, je ovlivněn početným zastoupením studentů v této skupině.

Druhý graf ukazuje, že dosažitelnost internetu už dávno není výsadou obyvatelstva velkých měst. Poněkud lepší možnost využívat internet mají jen lidé žijící ve velkých městech, rozdíly v porovnání s menšími obcemi však nejsou příliš výrazné.

Pramen: STEM, Trendy 10/2001

Pramen: STEM, Trendy 10/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
věkové skupiny, vzdělání