Naše zjištění
1. 6. 2004

Jsou volby do Evropského parlamentu důležitou událostí pro ČR?

Většina veřejnosti považuje volby do Evropského parlamentu za důležitou událost pro naši zemi. Informace z tiskové konference STEM Jsou volby do Evropského parlamentu důležitou událostí pro ČR? Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli STEM na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel starších 18 let ve dnech
25.4. – 3.5. 2004. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.

Informace z tiskové konference STEM

Jsou volby do Evropského parlamentu důležitou událostí pro ČR?

Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli STEM na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel starších 18 let ve dnech
25.4. – 3.5. 2004. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1207 občanů ČR.

Volby do Evropského parlamentu jsou vůbec první tohoto typu v naší republice a rovněž první z voleb, které se vedle voleb krajských a senátních uskuteční v roce 2004. Z výsledků šetření vyplývá, že u české veřejnosti převládá na první volby do Evropského parlamentu spíše pozitivní pohled a převažuje jejich pojetí jako důležitých.

Většina veřejnosti považuje volby do Evropského parlamentu za důležitou událost pro naši zemi. S tímto tvrzením souhlasí téměř tři čtvrtiny respondentů (73 %). Intenzita tohoto názoru je navíc relativně silná, 33 % respondentů zvolilo odpověď "určitě ano".

Pramen: STEM, Volby do Evropského parlamentu 2004, 1207 respondentů

Není překvapující, že první volby do Evropského parlamentu považují za důležité především lidé se zájmem o politiku, vzdělanější, movitější a řadící se do vyšší střední vrstvy. Obecně se jedná o aktivnější a informovanější jedince, kteří častěji deklarují, že u referenda hlasovali pro vstup do EU, znají měsíc konání voleb do EP a chtějí se voleb do EP zúčastnit. Naopak lidé s nižším vzděláním, špatně zajištění, z nižší společenské vrstvy jsou o důležitosti voleb do EP přesvědčeni významně méně častěji. Lidé, kteří považují volby do EP za nedůležité, jsou rovněž méně informovaní, s nezájmem o politické dění a nechutí účastnit se voleb do EP.

Politická orientace hraje v intenzitě přesvědčení o důležitosti voleb do Evropského parlamentu taktéž svou roli. Jako důležitou událost vnímají volby do EP zejména respondenti řadící se spíše napravo od politického spektra. Toto mínění je nejsilnější mezi potenciálními voliči ODS ve volbách do EP (87 %). Nejkritičtější názor k volbám do EP zastávají potenciální voliči KSČM, nicméně více než polovina z nich zůstává o důležitosti voleb do EP přesvědčena.

Pramen: STEM, Volby do Evropského parlamentu 2004, 1207 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
Evropská unie, volby