Naše zjištění
6. 6. 2002

Jsou potřebné menší politické strany?

Populace se štěpí na dvě téměř zcela stejně početné poloviny. Jedni tvrdí, že politická scéna by se měla radikálně zjednodušit a že by se o přízeň voličů mohly ucházet klidně jen dvě či tři velké strany, druzí poukazují na to, že tak úzké spektrum nedává lidem možnost dostatečně si vybrat a že rozmanitosti názorů voličů odpovídá politická scéna daleko pestřejší.

Informace z výzkumu Trendy 4/2002

Jsou potřebné menší politické strany?

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2.-8. dubna 2002. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 2103 občanů.

V letošních parlamentních volbách ohlásilo svou kandidaturu 29 politických stran, hnutí a koalic. Reálnou šanci na zisk poslaneckých mandátů však mají – aspoň podle dosavadních průzkumů – nejspíše pouze čtyři z nich (považujeme-li Koalici za jednu stranu). Několik dalších se bude ucházet alespoň o zisk, který by je opravňoval k přidělení státního příspěvku za hlasy. Ostatní mohou na sebe nejvýše upozornit v některých krajích či lokalitách. Jsou vůbec tyto malé politické strany pro naši politickou scénu přínosem?

STEM položil občanům dvě otázky. Naprostá většina lidí odpovídala konzistentně – populace se štěpí na dvě téměř zcela stejně početné poloviny. Jedni tvrdí, že politická scéna by se měla radikálně zjednodušit a že by se o přízeň voličů mohly ucházet klidně jen dvě či tři velké strany, druzí poukazují na to, že tak úzké spektrum nedává lidem možnost dostatečně si vybrat a že rozmanitosti názorů voličů odpovídá politická scéna daleko pestřejší.

„Bylo by podle Vás dobře, kdyby se politická scéna zjednodušila a o přízeň voličů se ucházely třeba jen dvě nebo tři velké strany?“

Určitě ano 16 %
Spíše ano 35 %
Spíše ne 34 %
Určitě ne 15 %

Pramen: STEM, Trendy 4/2002

„Je podle Vás potřebné, aby na naší politické scéně existovaly menší strany, které by odrážely rozmanitost názorů voličů?“

Určitě ano 16 %
Spíše ano 34 %
Spíše ne 38 %
Určitě ne 12 %

Pramen: STEM, Trendy 4/2002

Pramen:  STEM, Trendy 4/2002

Názory na podobu politické scény se vůbec nemění v závislosti na vzdělání nebo věku respondentů a jsou stejné i u lidí politicky aktivních (například u těch, kteří jsou pevně odhodláni jít k volbám) a neaktivních. Oba postoje – jen dvě nebo tři strany a mnoho malých stran – jsou ve všech skupinách v rovnováze. Rozdílně se k této otázce však staví stoupenci některých stran.

Na pestrost politické scény a potřebnost malých, neparlamentních stran, které by umožnily každému občanovi, aby ve volbách našel „tu svou“, poukazují především stoupenci Koalice (dokonce mnohem výrazněji než lidé nerozhodnutí). Naopak lidé, kteří se hlásí k ideologicky vyhraněným politickým stranám (ODS, KSČM) se spíše domnívají, že dostatečný prostor pro názory voličů poskytuje jednoduchá politická scéna, na níž dominují dvě nebo tři strany. Podobné rozdíly, i když nikoli tak ostré, vidíme i na pravolevé škále. Zdá se však, že názory na malé strany jsou právě jednou z otázek, která diferencuje stoupence blízce orientovaných stran – ODS je zastáncem jednoduché scény, v krajní podobě systému dvou silných stran, který je typický pro anglosaské parlamentní systémy, naproti tomu Koalice obhajuje „středoevropský“ model mnoha stran.

Pramen: STEM, Trendy 4/2002

Pramen: STEM, Trendy 4/2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politické strany