Naše zjištění
3. 5. 2004

Jsme na vstup do EU dobře připraveni?

Výsledky výzkumu STEM ukazují, že u české veřejnosti převládá spíše skeptický postoj k připravenosti našeho vstupu do evropských struktur. Převážná většina obyvatel (69 %) se nedomnívá, že jsme na vstup do EU dobře připraveni.Na druhou stranu přibližně polovina Čechů (52 %) míní, že vstup České republiky bude pro Evropskou unii přínosem.

Informace z výzkumu Trendy 3/2004

Jsme na vstup do EU dobře připraveni?

Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli STEM na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel starších 18 let ve dnech
 2. – 10. března 2004. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1824 občanů ČR.

Otázkám připravenosti České republiky na vstup do Evropské věnuje STEM dlouhodobou výzkumnou pozornost. V souvislosti s naším členstvím a proběhlými oslavami nabízíme médiím informaci o vývoji názorů naší veřejnosti na připravenost České republiky na vstup do Evropské unie a názory na přínos našeho vstupu pro evropské společenství.

Výsledky výzkumu STEM ukazují, že u české veřejnosti převládá spíše skeptický postoj k připravenosti našeho vstupu do evropských struktur. Převážná většina obyvatel
(69 %) se nedomnívá, že jsme na vstup do EU dobře připraveni. Intenzita tohoto přesvědčení však není příliš velká, jen pětina respondentů se přiklání k odpovědi „určitě ne“. Na druhou stranu přibližně polovina Čechů (52 %) míní, že vstup České republiky bude pro Evropskou unii přínosem.

 

Pramen: STEM, Trendy 2004/3, 1824 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 2004/3, 1824 respondentů

Otázka připravenosti vstupu ČR do EU se ve výzkumech STEM kontinuálně opakuje.
Pohled na dlouhodobý vývoj názorů na dobrou připravenost naší země na vstup do EU ukazuje, že od září roku 2003, tedy v době po referendu, míra přesvědčení o naší připravenosti klesala. V březnovém šetření letošního roku, realizovaném v době těsně před naším začleněním do evropského společenství, se dokonce přiblížila nejnižším hodnotám zaznamenaným v roce 1999.

 Pramen: STEM, Trendy 1996-2004

Bližší pohled na data ukazuje, že nejvíce skeptický postoj ohledně dosavadní připravenosti ČR projevují lidé vyučení, důchodci, lidé řadící se do nižší a dolní společenské vrstvy
a rovněž lidé ze špatně zajištěných domácností. Oproti tomu respondenti, kteří se zařazují
do vyšší střední třídy, lidé solidně zajištění a studenti o připravenosti ČR pochybují méně často. Méně o připravenosti naší země pochybují lidé obecně spokojenější a dostatečně materiálně zajištění.

Pramen: STEM, Trendy 2004/3, 1824 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 2004/3, 1824 respondentů

Politická orientace občanů je dalším z faktorů, který významně ovlivňuje názor na připravenost ČR vstupu do EU. Negativní postoje jsou bližší lidem, kteří v politickém spektru směřují spíše nalevo od středu, pozitivní je naopak postoj pravicově orientovaných občanů. Jsou to především stoupenci KSČM, kteří jsou významně kritičtější k naší připravenosti vstupu do EU ( 13 % ). Na druhou stranu zastánci KDU-ČSL, ČSSD i ODS vidí připravenost ČR na vstup do EU v pozitivnějším světle, přitom nejpříznivější hodnocení přichází
od stoupenců KDU-ČSL (48 %).

Pramen: STEM, Trendy 2004/3, 1824 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 2004/3, 1824 respondentů

Jak již bylo řečeno, je názor občanů na náš přínos pro Evropskou unii celkově optimističtější než na naši připravenost. Z výsledků šetření vyplývá, že mezi lidmi, kteří mají základní vzdělání a považují se za příslušníky nižších společenských vrstev, a lidmi ze špatně zajištěných domácností převládá skeptický postoj k přínosu ČR do EU. Na druhou stranu výrazně pozitivněji vidí náš přínos Evropské unii lidé solidně zajištění a spokojení se současnou politickou situací.

Pramen: STEM, Trendy 2004/3, 1824 respondentů

 

Pramen: STEM, Trendy 2004/3, 1824 respondentů

Rovněž politické přesvědčení občanů diferencuje názor na přínos ČR pro Evropskou unii. Ukazuje se, že kladný postoj zastávají především lidé orientující se napravo od politického středu. Z hlediska stranických preferencí jsou stoupenci jak ČSSD a KDU-ČSL, tak i ODS v nadpoloviční většině přesvědčeni o tom, že vstup ČR do EU bude pro evropské společenství přínosem. Naopak přívrženci KSČM zastávají obvyklý skeptický postoj.

Pramen: STEM, Trendy 2004/3, 1824 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 2004/3, 1824 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
Evropská unie