Naše zjištění
28. 6. 2006

JEN MINIMUM OBČANŮ PO VOLBÁCH VĚŘILO, ŽE ČESKO BUDE MÍT NOVOU VLÁDU UŽ DO KONCE ČERVNA

Z výsledků výzkumu provedeného bezprostředně po volbách do Poslanecké sněmovny PČR vyplývá, že mínění občanů, zda se podaří některé ze dvou nejsilnějších stran sestavit vládu, nevyznívá příliš optimisticky.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 6/2006

 

JEN MINIMUM OBČANŮ PO VOLBÁCH VĚŘILO,

ŽE ČESKO BUDE MÍT NOVOU VLÁDU UŽ DO KONCE ČERVNA

Citovaný  výzkum  STEM  byl  proveden  na  reprezentativním  souboru  obyvatel  České   republiky starších 18 let
ve dnech 5. – 12. června 2006. Respondenti byli vybráni metodou  kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý
soubor 1601 respondentů.Z výsledků výzkumu provedeného bezprostředně po volbách do Poslanecké sněmovny PČR vyplývá, že mínění občanů, zda se podaří některé ze dvou  nejsilnějších stran sestavit vládu, nevyznívá příliš optimisticky. V úspěch ODS věřila ani ne polovina a v úspěch ČSSD sotva čtvrtina občanů.


Pramen: STEM, Trendy 06/2006, 1601 respondentů

 

 


Jestliže se na obě výše uvedené otázky podíváme ve vzájemné souvislosti, nelze nevidět, že nejsilnější je názor, že se vládu, která získá důvěru sněmovny, nepodaří sestavit ani ODS, ani ČSSD (zastává ho 44 %). Třetina (33 %) občanů věří, že vládu, jíž bude vyjádřena důvěra, sestaví ODS, přičemž si nemyslí, že by se to podařilo ČSSD. Vyskytovaly se však i názory, že sestavit vládu, která získá důvěru, se podaří ČSSD a ODS ne (12 %) a dokonce malá část občanů (11 %) měla za to, že se tento úkol podaří oběma nejsilnějším stranám.

 

 

Pramen: STEM, Trendy 06/2006, 1601 respondentů

 

 


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politické strany, vláda