Naše zjištění
26. 10. 2010

Jednání vlády s odbory o potřebných úsporách ve státním sektoru

Téměř dvě třetiny občanů si myslí, že vláda s odbory nejedná seriózně a věcně. Zároveň téměř stejný podíl populace má za to, že odbory nemají taková řešení, která umožní dosáhnout potřebných úspor bez snížení objemu mezd státních zaměstnanců. Zejména lidé pracující v dělnických profesích a také důchodci a nezaměstnaní častěji věří, že odbory potřebná řešení mají, a zároveň negativně hodnotí přístup vlády.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2010

VYDÁNO DNE 26. 10. 2010

VEŘEJNOST POHLÍŽÍ PŘEVÁŽNĚ KRITICKY JAK NA PŘÍSTUP VLÁDY K JEDNÁNÍM S ODBORY, TAK NA SCHOPNOST ODBORŮ PŘEDLOŽIT ŘEŠENÍ ÚSPOR VE STÁTNÍM SEKTORU

Téměř dvě třetiny občanů si myslí, že vláda s odbory nejedná seriózně a věcně. Zároveň téměř stejný podíl populace má za to, že odbory nemají taková řešení, která umožní dosáhnout potřebných úspor bez snížení objemu mezd státních zaměstnanců. Zejména lidé pracující v dělnických profesích a také důchodci a nezaměstnaní častěji věří, že odbory potřebná řešení mají, a zároveň negativně hodnotí přístup vlády. Opačné názory zastávají především lidé s vysokoškolským vzděláním, podnikatelé a živnostníci.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.–9. 10. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1244 respondentů.

Společnost STEM se v rámci aktuálního výzkumu zaměřila na otázky spojené se současným postavením a aktivitou odborů, včetně jednání odborů a vlády. Podle zjištěných výsledků si téměř dvě třetiny občanů (64 %) myslí, že Nečasova vláda s odbory nejedná věcně a seriózně. Podíl těch, kteří se domnívají, že vláda k jednáním s odbory seriózně přistupuje, mírně přesahuje třetinu (36 %), přičemž mezi těmito lidmi převažují ti, kteří o tom nejsou zcela pevně přesvědčeni (odpovídají „spíše ano“).

Pramen: STEM, Trendy 10/2010, 1244 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
odbory, vláda