Naše zjištění
25. 6. 2007

Jdeme správným směrem? Nevíme. Ale vracet se nebudeme.

Už zhruba deset let nemají naši občané jasno o tom, zda se česká společnost vyvíjí správným směrem. V současnosti jsme mírně „nahoře“ – více než polovina lidí (54 %) říká, že správným směrem jdeme, a také ve výhledu do příštího roku se posílily pocity naděje a ubylo obav. V jednom se ale většina lidí shoduje. Vracet se před rok 1989 nechceme.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 6/2007

JDEME SPRÁVNÝM SMĚREM? NEVÍME. ALE VRACET SE NEBUDEME.

Už zhruba deset let nemají naši občané jasno o tom, zda se česká společnost vyvíjí správným směrem. V současnosti jsme mírně „nahoře“ – více než polovina lidí (54 %) říká, že správným směrem jdeme, a také ve výhledu do příštího roku se posílily pocity naděje a ubylo obav.

V jednom se ale většina lidí shoduje. Vracet se před rok 1989 nechceme. Podle 56 % lidí je současný režim lepší než předlistopadový, opačný názor má jen 23 % občanů.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. června 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1213 respondentů.

Otázku „Myslíte si, že se naše společnost vyvíjí správným směrem?“ pokládá STEM občanům po celou dobu existence samostatného českého státu. Dlouhodobá řada výsledků ukazuje, že od roku 1997, kdy se v České republice uzavřelo období vnímané jako vcelku  nekomplikované a pozitivní, se střídají lepší a horší časy, ale společnost je v podstatě stále rozdělena na dvě srovnatelně velké skupiny.

Pramen: STEM, Trendy 6/2007, 1213 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 1994-2007

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
vývoj po roce 1989, vývoj společnosti