Naše zjištění
19. 4. 2011

Jakým směrem se vyvíjí situace v ČR?

Téměř polovina lidí (48 %) se na počátku dubna domnívala, že se situace v naší zemi vyvíjí nesprávným směrem. Opačný názor uvedlo 16 % osob, zbylá zhruba třetina lidí (36 %) si vybrala variantu „nesměřuje nikam“. Srovnatelně silné rozčarování dávala veřejnost najevo v minulosti jen výjimečně. Převahu odpovědí „správným směrem“ nad „nesprávným směrem“ registrujeme nyní již jen u příznivců ODS.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2011

VYDÁNO DNE  19. 4. 2011

KAM SMĚŘUJE SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE?

Téměř polovina lidí (48 %) se na počátku dubna domnívala, že se situace v naší zemi vyvíjí nesprávným směrem. Opačný názor uvedlo 16 % osob, zbylá zhruba třetina lidí (36 %) si vybrala variantu „nesměřuje nikam“. Srovnatelně silné rozčarování dávala veřejnost najevo v minulosti jen výjimečně. Převahu odpovědí „správným směrem“ nad „nesprávným směrem“ registrujeme nyní již jen u příznivců ODS.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. března – 8. dubna 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1286 respondentů.

Otázku, kam směřuje situace v naší zemi („Myslíte si, že se situace v České republice vyvíjí všeobecně správným, nebo nesprávným směrem?“), pokládá STEM respondentům již patnáct let. Aktuální výsledky dokumentují velmi silné rozčarování.

Pramen: STEM, Trendy 4/2011, 1286 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politická situace, vývoj společnosti