Naše zjištění
9. 11. 2010

Jakou ekonomickou situaci země a životní úroveň vlastní domácnosti očekávají občané za pět let?

Zlepšení hospodářské situace v naší zemi v horizontu pěti let očekává necelá čtvrtina Čechů, zhoršení skoro polovina. Podobná míra skepse byla za dobu samostatného českého státu pouze v roce 2003. Poměrně nepříznivě vidí Češi i perspektivy životní úrovně vlastní domácnosti: 16 % lidí předpokládá v horizontu pěti let zlepšení, 40 % zhoršení, podle ostatních se situace nezmění.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2010

VYDÁNO DNE  9.11.2010

STAV EKONOMIKY ZEMĚ I ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ SVÉ DOMÁCNOSTI ZA PĚT LET VIDÍ LIDÉ POMĚRNĚ SKEPTICKY

Zlepšení hospodářské situace v naší zemi v horizontu pěti let očekává necelá čtvrtina Čechů, zhoršení skoro polovina. Podobná míra skepse byla za dobu samostatného českého státu pouze v roce 2003. Poměrně nepříznivě vidí Češi i perspektivy životní úrovně vlastní domácnosti: 16 % lidí předpokládá v horizontu pěti let zlepšení, 40 % zhoršení, podle ostatních se situace nezmění. Skepse převládá zejména u lidí se špatným zajištěním v současnosti, u starších osob, dělnických profesí a také u jednočlenných a dvoučlenných domácností.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 9. 10. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1244 respondentů.

Z letošního říjnového průzkumu STEM již publikoval zjištění, že téměř 80 % lidí má v pohledu do blízké budoucnosti z ekonomického vývoje obavy nebo pocit nejistoty. Přestože určitá míra opatrnosti je pro naši populaci příznačná (podíl „obávajících se“ od roku 1997 nikdy neklesl pod 60 %),  trend rostoucích obav je zřejmý. Potvrzují to i další data z říjnového průzkumu.

Vyhlídky české ekonomiky na dalších pět let nejsou podle lidí příliš nadějné. Zlepšení očekává 22 % lidí, skoro polovina (46 %) naopak zhoršení, podle třetiny osob zůstane situace stejná. Podíváme-li se na časovou řadu, zjistíme, že tak skeptický pohled do budoucna měli Češi jen v roce 2003 (25 % předpokládalo zlepšení a 47 % zhoršení). Je vidět i výrazný propad optimismu za poslední tři roky.

„Jak se domníváte, že bude celkově vypadat hospodářská situace v naší zemi za pět let:
bude lepší, horší nebo zhruba stejná jako dnes?“

Pramen: STEM, Trendy 10/2010, 1244 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
domácnosti, ekonomická situace