Naše zjištění
20. 1. 2012

Jaké vysvědčení dávají občané naší společnosti za uplynulý rok

Rok 2011 přinesl z pohledu veřejnosti jen málo dobrých zpráv. Patří k nim chvála činnosti obecních úřadů, převažující spokojenost s prací prezidenta a stále lepší hodnocení bezpečnosti občanů. Výrazně kritičtěji než v předchozích letech naproti tomu vnímali lidé situaci ve školství, dále se prohloubilo negativní hodnocení domácí politické scény a sílí obavy ze ztráty sociálních jistot i celkově z vývoje v budoucnosti.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2012

VYDÁNO DNE 20.1.2012

VYSVĚDČENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011:

NEJVĚTŠÍ PROPAD PODLE OBČANŮ ZAZNAMENALO ŠKOLSTVÍ

Rok 2011 přinesl z pohledu veřejnosti jen málo dobrých zpráv. Patří k nim chvála činnosti obecních úřadů, převažující spokojenost s prací prezidenta a stále lepší hodnocení bezpečnosti občanů. Výrazně kritičtěji než v předchozích letech naproti tomu vnímali lidé situaci ve školství, dále se prohloubilo negativní hodnocení domácí politické scény a sílí obavy ze ztráty sociálních jistot i celkově z vývoje v budoucnosti.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29. prosince 2011 až 9. ledna 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1258 respondentů.

Každoročně v lednu STEM žádá občany, aby vystavili společnosti vysvědčení za uplynulý rok. Jednotlivé oblasti života hodnotí stejně jako ve škole – na stupnici od jedničky do pětky, kde jednička je známkou nejlepší a pětka nejhorší.

Na rok 2011 se, stejně jako před rokem, podíváme dvojím pohledem. Průřezový pohled na vysvědčení nám ukáže aktuální žebříček problémů naší společnosti. Dlouhodobé srovnání současné situace s výsledky minulých let naznačí významné trendy vývoje.

1. Pořadí problémů naší společnosti

Na následující straně je přehledně celé vysvědčení. První příčky se již několik let příliš nemění. Občané velmi dobře hodnotí práci obecních a městských úřadů, vcelku pozitivně je hodnocena práce prezidenta. Relativně spokojeni jsou lidé s činností krajů, stavem životního prostředí, uplatněním občanských svobod i vlastních schopností.

Pole nespokojenosti je podstatně rozlehlejší. Na dolním konci žebříčku jsou trvale výsledky privatizace, k nim se však přiblížily tři skupiny oblastí. První spojuje ztráta jistot a ekonomicky únosného postavení (sociální jistoty, podmínky života starých lidí i mladých rodin), druhou nespokojenost s děním na domácí politické scéně (vnitropolitická situace, činnost politických stran, práce parlamentu). Třetí skupinu charakterizuje rozčarování nad stavem morálky, poctivostí, mezilidskými vztahy. Zatímco v prvních dvou se v loňském roce situace podle lidí zhoršovala, morálka a poctivost se neměnily.

Stále vyšší pozici v žebříčku hodnocení zaujímá péče o bezpečnost občanů, naopak sílí pocit, že lidé nemohou ovlivňovat veřejné dění a velmi skeptické jsou vyhlídky do budoucna. „Skokanem roku“ ve směru dolů je však situace ve školství, i když právě tato oblast může být ovlivněna tím, že právě v době sběru dat byla tato oblast silně medializována.

Pramen: STEM, Trendy 1/2012

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Vysvědčení naší společnosti
vývoj společnosti