Naše zjištění
24. 4. 2013

Jaká vláda by podle současné situace v ČR byla nejlepší?

Setrvání současné vlády beze změn až do řádných voleb považuje za optimální pro ČR 16 % občanů, 19 % je pro to, aby se vyměnili někteří ministři, a 12 % by si přálo odchod zástupců strany LIDEM. Vznik nové vlády ze zástupců současných koaličních i opozičních stran preferuje 19 % a 34 % si přeje vypsání nových parlamentních voleb.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2013

VYDÁNO DNE 24. 4. 2013

PŘIBLIŽNĚ POLOVINA OBČANŮ JE PRO SETRVÁNÍ SOUČASNÉ VLÁDY, TŘEBA I SE ZMĚNAMI, POLOVINA JE PRO NOVOU VLÁDU ZE ZÁSTUPCŮ VLÁDNÍCH

I OPOZIČNÍCH STRAN NEBO PRO PŘEDČASNÉ VOLBY.

Setrvání současné vlády beze změn až do řádných voleb považuje za optimální pro ČR 16 % občanů, 19 % je pro to, aby se vyměnili někteří ministři, a 12 % by si přálo odchod zástupců strany LIDEM. Vznik nové vlády ze zástupců současných koaličních i opozičních stran preferuje 19 % a 34 % si přeje vypsání nových parlamentních voleb.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.-9. dubna 2013. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1009 respondentů.

Společnost STEM se ve svém dubnovém výzkumu ptala občanů na jejich postoje k reformnímu úsilí současné vlády a také na to, jakou variantu možného dalšího osudu vlády by považovali za optimální. Z odpovědí respondentů vyplývá, že dohromady necelá polovina obyvatelstva (47 %) by preferovala setrvání současné vlády, vč. toho, že by se např. vyměnili někteří ministři nebo by z vlády odešli zástupci strany LIDEM. Vznik nové vlády sestavené na aktuálním půdorysu sněmovny považuje za nejlepší pro ČR zhruba pětina (19 %) a třetina občanů (34 %) si myslí, že nejlepší by bylo vypsat předčasné volby do sněmovny.

„Která z možností na kartě by byla podle Vašeho názoru za současné situace

pro Českou republiku nejlepší?“

Pramen: STEM, Trendy 4/2013, 1009 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
názor veřejnosti, vláda