Naše zjištění
7. 6. 2011

Jak voliči po roce hodnotí svou volbu do poslanecké sněmovny

Přibližně každý čtvrtý volič dnes nepovažuje svou loňskou volbu do sněmovny za správnou. Nejčastěji se to týká lidí, kteří se hlásí k politickému středu nebo se zařazují od něj spíše napravo, a zejména občanů, kteří před rokem volili Věci veřejné: mezi nimi své volební rozhodnutí neschvalují tři čtvrtiny. Celkově více přesvědčeni o správnosti své volby jsou voliči opozičních stran.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 05/2011

VYDÁNO DNE 7. 6. 2011

JAK DNES, PO ROCE, VOLIČI HODNOTÍ SVOU LOŇSKOU VOLBU DO SNĚMOVNY?

Přibližně každý čtvrtý volič dnes nepovažuje svou loňskou volbu do sněmovny za správnou. Nejčastěji se to týká lidí, kteří se hlásí k politickému středu nebo se zařazují od něj spíše napravo, a zejména občanů, kteří před rokem volili Věci veřejné: mezi nimi své volební rozhodnutí neschvalují tři čtvrtiny. Celkově více přesvědčeni o správnosti své volby jsou voliči opozičních stran.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.–9. 5. 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1219 respondentů.

Ve svém květnovém pravidelném výzkumu se společnost STEM podrobněji zaměřila na problematiku voličského rozhodování. Kromě otázek na důvody volby a na důvody neochoty účastnit se voleb[1] se ptala i na to, jak nyní, po roce, voliči reflektují své volební rozhodnutí z posledních voleb do poslanecké sněmovny. Celkem asi tři čtvrtiny považují své rozhodnutí dát hlas straně, kterou volili, za správné (34 % „určitě“ a 43 % „spíše“), čtvrtina si dnes myslí, že před rokem správně nevolila (6 % „určitě“, 17 % „spíše“).

Nepřekvapí, že rozdílné hodnocení správnosti vlastní volby vykazují voliči jednotlivých stran.

Pramen: STEM, Trendy 05/2011, 1219 respondentů starších 18 let


[1] Tiskové zprávy byly vydány ve dnech 26. a 27. 5. 2011.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
rozhodování voličů, volby