Naše zjištění
21. 4. 2011

Jak veřejnost hodnotí komunikaci reforem Nečasovy vlády

Popis a vysvětlení reformních záměrů v médiích hodnotí občané převážně negativně. V hodnocení mediální komunikace jednotlivých oblastí reforem nejsou velké rozdíly. Relativně nejlépe veřejnost hodnotí informace o financování zdravotnictví a poplatcích a o důchodovém systému, nejhůře komunikaci opatření proti korupci. Způsob, jakým o reformách informuje vláda, je celkově hodnocen dosti kriticky.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2011

VYDÁNO DNE 21. 4. 2011

ZPŮSOB, JAKÝM VLÁDA I MÉDIA INFORMUJÍ VEŘEJNOST O REFORMÁCH, HODNOTÍ LIDÉ DOSTI KRITICKY.

Popis a vysvětlení reformních záměrů v médiích hodnotí občané převážně negativně. V hodnocení mediální komunikace jednotlivých oblastí reforem nejsou velké rozdíly. Relativně nejlépe veřejnost hodnotí informace o financování zdravotnictví a poplatcích a o důchodovém systému, nejhůře komunikaci opatření proti korupci. Způsob, jakým o reformách informuje vláda, je celkově hodnocen dosti kriticky. Zejména se to týká koncepčnosti opatření a provázanosti reformních kroků, dále otevřenosti komunikace o dopadech reforem.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. března – 8. dubna 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1286 respondentů.

Společnost STEM se ve svém dubnovém pravidelném šetření zaměřila i na komunikaci týkající se reforem vlády Petra Nečase. Z výsledků vyplývá, že popis a vysvětlení reformních záměrů v médiích občané hodnotí velice kriticky. Zároveň se ukazuje, že negativní hodnocení zahrnuje blok opatření v celém souhrnu. Je to zřejmé z následujícího grafu, který ukazuje, že v hodnocení mediální komunikace jednotlivých oblastí nejsou velké rozdíly.

Pramen: STEM, Trendy 4/2011, 1286 respondentů starších 18 let

Prakticky ve všech oblastech si jen asi čtvrtina až třetina občanů myslí, že v médiích se daří popsat a vysvětlit reformní záměry vlády náležitým způsobem. V případě opatření proti korupci ve veřejném sektoru je to ještě slabší: pozitivně je vnímá jen 20 % a naopak 31 % je hodnotí krajně negativně. Za pozornost stojí i poměrně vysoký podíl odpovědí „neví, nesleduje“ u dvou položek – u státních maturit a testování školních znalostí a také u rodinné politiky.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
Reforma důchodů, reforma zdravotnictví, vláda