Naše zjištění
30. 12. 2011

Jak se vláda vyrovnává s růstem státního dluhu

Tempo růstu státního dluhu je podle tří čtvrtin občanů jedním z největších problémů naší země. V tom se názor veřejnosti za poslední rok vůbec nezměnil.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2011

VYDÁNO DNE 30. 12. 2011

PODAŘÍ SE NEČASOVĚ VLÁDĚ VÝRAZNĚ SNÍŽIT TEMPO ZADLUŽOVÁNÍ STÁTU? ČTYŘI PĚTINY LIDÍ SI TO NEMYSLÍ.

Tempo růstu státního dluhu je podle tří čtvrtin občanů jedním z největších problémů naší země. V tom se názor veřejnosti za poslední rok vůbec nezměnil. Od loňského prosince příliš neubylo ani lidí, kteří s politikou úsporných opatření souhlasí (z 49 % na 44 %), zato se výrazně snížil podíl těch, kteří si myslí, že se Nečasově vládě podaří tempo růstu státního dluhu výrazně snížit (z 41 % na 22 %).  

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. až 9. prosince 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1227 respondentů.

Ve svém prosincovém výzkumu se STEM, stejně jako před rokem, zaměřil na analýzu postojů veřejnosti k hlavním úkolům vlády Petra Nečase. Jedním z nich je snížení tempa zadlužování země. Výsledky výzkumu ukazují, že tempo růstu státního dluhu považují za jeden z hlavních problémů naší země tři čtvrtiny občanů, naprosto stejně jako před rokem.

„Považujete Vy osobně za jeden z největších problémů naší země
tempo růstu státního dluhu?“

 

Pramen: STEM, Trendy 12/2010, 12/2011

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
ekonomická situace, vláda