Naše zjištění
30. 4. 2008

Jak se občané dívají na otázku podpory v nezaměstnanosti

Ve stanoviscích k finančnímu zajištění nezaměstnaných převládá stále názor, že podpora poskytovaná lidem bez práce by měla být jen minimální, aby nutila nezaměstnané najít si práci (70 %). Většinovou podporu má nadále také přesvědčení, že stávající úroveň dávek nezaměstnané k hledání práce dostatečně nemotivuje (60 %) a není třeba ji zvyšovat (62 %).

Informace z výzkumu STEM Trendy 04/2008

OBVYKLE NESMLOUVAVÉ POSTOJE K FINANČNÍ PODPOŘE NEZAMĚSTNANÝCH PŘETRVÁVAJÍ, ALE JSOU UMÍRNĚNĚJŠÍ.

Ve stanoviscích k finančnímu zajištění nezaměstnaných převládá stále názor, že podpora poskytovaná lidem bez práce by měla být jen minimální, aby nutila nezaměstnané najít si práci (70 %). Většinovou podporu má nadále také přesvědčení, že stávající úroveň dávek nezaměstnané k hledání práce dostatečně nemotivuje (60 %) a není třeba ji zvyšovat (62 %).

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. dubna 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1341 respondentů.

Poměrně zásadové postoje k finančnímu zabezpečení lidí bez práce převažovaly v názorech veřejnosti již od devadesátých let a v průběhu doby se příliš neměnily nebo měly tendenci se spíše ještě upevňovat. Vývoj v posledním období tento trend posilování nekompromisních stanovisek k finanční podpoře nezaměstnaných zastavil. Od dubna loňského roku se poměrně výrazně zvýšilo přesvědčení, že stávající úroveň dávek pro nezaměstnané podněcuje dostatečně tyto lidi, aby si hledali práci (o 13 procentních bodů). Spolu s tím narostl také podíl těch, kteří se domnívají, že je potřeba podporu v nezaměstnanosti zvýšit (o 10 procentních bodů). Určitý posun směrem k mírnějším stanoviskům lze vypozorovat rovněž v názorech na smysl dávek pro nezaměstnané.

Pramen: STEM, série Trendy 1999/6 – 2008/4

Pramen: STEM, série Trendy 2004/4 – 2008/4

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
nezaměstnanost, sociální jistoty