Naše zjištění
25. 3. 2013

Jak obyvatelé hodnotí stav ekonomiky země

Více než dvě třetiny (71 %) lidí se domnívají, že stav české ekonomiky se za posledních 12 měsíců zhoršil, a skoro 60 % předpokládá další pokles v příštím roce. Zhoršení finanční situace vlastní domácnosti za poslední rok konstatuje polovina lidí (naprostá většina zbylých uvedla, že se situace nezměnila), další propad čeká 43 % lidí, zatímco zlepšení finanční situace domácnosti jen desetina.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2013

VYDÁNO DNE 25. 3. 2013

OBYVATELSTVO HODNOTÍ STAV EKONOMIKY ZEMĚ SKEPTICKY, OČEKÁVÁNÍ DO BUDOUCNA VŠAK MAJÍ

O TROCHU PŘÍZNIVĚJŠÍ NEŽ V ROCE 2011.

Více než dvě třetiny (71 %) lidí se domnívají, že stav české ekonomiky se za posledních 12 měsíců zhoršil, a skoro 60 % předpokládá další pokles v příštím roce. Zhoršení finanční situace vlastní domácnosti za poslední rok konstatuje polovina lidí (naprostá většina zbylých uvedla, že se situace nezměnila), další propad čeká 43 % lidí, zatímco zlepšení finanční situace domácnosti jen desetina. Podobně skepticky hodnotili Češi stav ekonomiky země a svého finančního zázemí již v letech 2009 a 2011, v pohledu do budoucna ukazuje aktuální průzkum mírný náznak optimismu.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil od 28. února do 8. března 2013. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1091 respondentů.

STEM dlouhodobě sleduje, jak hodnotí občané vývoj české ekonomiky a situaci vlastní domácnosti a ptá se i na to, s jakým trendem počítají v následujících 12 měsících. Březnový průzkum ukázal, že mezi lidmi nadále výrazně převažuje negativní hodnocení uplynulého roku a skeptické předpovědi do roku následujícího, a to jak na vývoj našeho hospodářství, tak na finanční situaci vlastní domácnosti.

Jak hodnotí lidé uplynulý rok? V názorech na vývoj ekonomiky v rámci celé republiky lidé tradičně zaujímají vyhrocenější pozici (čtvrtina konstatovala „velmi se zhoršila“), v otázce na to, jaká je situace vaší domácnosti, se vyskytuje častěji odpověď „zůstala stejná“, v obou je však velmi vzácné hodnocení „zlepšila se“.

"Myslíte si, že v porovnání se situací před 12 měsíci se:"

Pramen: STEM, Trendy 3/2013, 1091 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
ekonomická situace, hodnocení, občané