Naše zjištění
22. 7. 2008

Jak občané hodnotí fungování naší demokracie

O tom, že naše demokracie je srovnatelná se situací v západoevropských zemích, je přesvědčena také jen třetina občanů. Příznivěji vnímají stav demokracie v naší zemi lidé vzdělanější a materiálně lépe zajištění a výrazné rozdíly v názorech se projevují také u příznivců různých politických stran.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 6-2/2008

FUNGOVÁNÍ DEMOKRACIE V NAŠÍ ZEMI NEVZBUZUJE MEZI VEŘEJNOSTÍ ŽÁDNÉ NADŠENÍ – SPOKOJENA JE S NÍM JEN TŘETINA LIDÍ (34 %).

O tom, že naše demokracie je srovnatelná se situací v západoevropských zemích, je přesvědčena také jen třetina občanů. Příznivěji vnímají stav demokracie v naší zemi lidé vzdělanější a materiálně lépe zajištění a výrazné rozdíly v názorech se projevují také u příznivců různých politických stran. Nejvíce spokojenosti s fungováním demokracie vyjadřují stoupenci ODS, kteří se zároveň častěji domnívají, že demokracie u nás je srovnatelná s demokracií v západoevropských zemích.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 13.–23. června 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1244 respondentů.

Lidé jsou ke stavu demokracie v České republice poměrně kritičtí. Spokojenost se způsobem, jakým funguje demokracie v naší zemi, vyjádřila pouze třetina občanů (34 %) a ještě o něco méně lidí sdílí přesvědčení o tom, že úroveň demokracie v naší zemi je srovnatelná se situací v zemích západních (30 %). O značných rezervách, které lidé vidí v demokratičnosti rozhodovacích a schvalovacích procesů ve veřejném prostoru, svědčí i rozložení odpovědí.

Jednoznačně spokojeno se stavem demokracie u nás je jen minimum občanů (4 %) a také rozhodný souhlas s tím, že náš systém je co do demokratičnosti srovnatelný se západním, vyjádřilo jen velmi málo lidí (4 %). Poměrně velká část lidí volí při odpovědích na obě tyto otázky vyhraněně negativní varianty („určitě ne“) – viz graf.

Pramen: STEM, Trendy 2008/06-2, 1244 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
demokracie