Naše zjištění
13. 4. 2004

Jak jsou hodnoceni lídři a kandidáti do Evropského parlamentu?

STEM v březnovém šetření TRENDY zjišťoval názor českých občanů na vybrané kandidáty do Evropského parlamentu. Informace STEM z výzkumu TRENDY 3/2004   Jak jsou hodnoceni lídři a kandidáti do Evropského parlamentu? Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli STEM na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2. – 10. března 2004.

Informace STEM z výzkumu TRENDY 3/2004

 

Jak jsou hodnoceni lídři a kandidáti

do Evropského parlamentu?

Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli STEM na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2. – 10. března 2004. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1824 občanů.

S ohledem na blížící se volby do Evropského parlamentu zjišťoval STEM ve svém březnovém šetření TRENDY názor českých občanů na vybrané kandidáty do Evropského parlamentu. Tak jako obvykle má na umístění politiků na žebříčku popularity vliv nejen jejich příznivé či nepříznivé hodnocení, ale také jejich známost v naší populaci. Mezi kandidáty jsou osobnosti známé, jež zná více než 90% našich lidí (M. Ransdorf, V. Remek, R. Falbr), ale i osobnosti, jejichž známost u veřejnosti je podstatně slabší (Petra Duchoně, primátora Brna, nezná přes 60% lidí, vedoucí osobnost US-DEU Helenu Rögnerovou i lídra ČSSD Libora Roučka nezná 39% našich občanů).

Z celkového pohledu je zřejmé, že mezi navrhovanými kandidáty do Evropského parlamentu není výrazná politická osobnost, již by česká veřejnost hodnotila významně příznivěji než všechny ostatní. Nejvíce pozitivních hodnocení má trojice Richard Falbr (za ČSSD, 44%), Jan Zahradil (ODS, 43%) a Jaroslav Zvěřina (ODS, 41%). Jaroslav Zvěřina je vůbec jediným kandidátem, u něhož pozitivní hodnocení převažují nad negativními, u všech ostatních je podíl sympatií nižší nebo stejný jako podíl antipatií.

Druhou nejlépe hodnocenou skupinu kandidátů tvoří senátor Josef Zieleniec (SN-ED – 38%), Zuzana Roithová (KDU-ČSL – 36%) a Vladimír Remek (KSČM – 36%). Za US-DEU si nejlépe vedl poslanec Karel Kühnl, jenž se však umístil až na desátém místě žebříčku popularity  (27 % příznivých hodnocení). Karel Kühnl na sebe váže více než 60% antipatií, obdobně negativně hodnocen je i Miloslav Ransdorf (KSČM).

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Popularita politiků
Evropská unie, hodnocení politiků, volby