Naše zjištění
23. 11. 2012

Jak jsou Češi pyšní na své občanství

Bezmála tři čtvrtiny obyvatel jsou pyšné na to, že jsou českými občany, a téměř stejný podíl Čechů cítí sounáležitost s Evropou. Oba tyto pocity překonaly loňskou depresi. Hypotetickou nabídku dvojího občanství, českého a evropského, by využila menšina občanů – 40 %. Pocit evropanství i zájem o případné evropské občanství vyjadřují častěji ti lidé, kteří jsou pyšní na své občanství ČR.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2012

VYDÁNO DNE 23. 11. 2012

 

JAK SOUNÁLEŽITOST ČECHŮ S EVROPOU, TAK HRDOST NA ČESKÉ OBČANSTVÍ PO LOŇSKÉM OSLABENÍ MÍRNĚ POSÍLILY

Bezmála tři čtvrtiny obyvatel jsou pyšné na to, že jsou českými občany, a téměř stejný podíl Čechů cítí sounáležitost s Evropou. Oba tyto pocity překonaly loňskou depresi. Hypotetickou nabídku dvojího občanství, českého a evropského, by využila menšina občanů – 40 %. Pocit evropanství i zájem o případné evropské občanství vyjadřují častěji ti lidé, kteří jsou pyšní na své občanství ČR.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 27. 10. až 5. 11. 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1062 respondentů.

STEM se pravidelně lidí ptá, zda cítí sounáležitost s Evropou, zda se cítí být Evropany. Na přelomu října a listopadu kladně odpověděly zhruba dvě třetiny respondentů, 21 % lidí své evropanství vyjadřuje jednoznačně.

„Cítíte Vy osobně sounáležitost s Evropou, cítíte se být Evropanem?“

Pramen: STEM, Trendy 11/2012, 1062 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
Češi, Evropa, hrdost, občanství, sounáležitost