Naše zjištění
14. 1. 2002

Jak je u nás rozšířená korupce?

Třetina občanů přiznává, že se na korupci podílela. Mezi různými sociodemografickými skupinami (podle vzdělání, věku apod.) jsou poměrně malé rozdíly, extrémně malou „aktivní zkušenost“ s korupcí mají studenti, nejsilnější naopak podnikatelé. Zhruba 80 % lidí je přesvědčeno, že většina našich politiků nejedná nezištně a morálně. Celkově se přes tato hrozivá čísla však pohled na korupci v porovnání s minulými lety mírně zlepšil.

Informace z výzkumu Trendy 12/2001

Jak je u nás rozšířená korupce?

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3.-9. prosince 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1577 občanů.

Korupce je považována veřejností za jeden z nejzávažnějších problémů a také v různých mezinárodních srovnáních míry korupce zaujímá Česká republika nepříliš lichotivé postavení.

Přesvědčení, že „korupce byla, je a bude“ je skutečně v naší populaci značně silné a více než třetina občanů dokonce přiznává, že se na korupci podílela. Mezi různými sociodemografickými skupinami (podle vzdělání, věku apod.) jsou poměrně malé rozdíly, extrémně malou „aktivní zkušenost“ s korupcí mají studenti, nejsilnější naopak podnikatelé.

„Když jsem v posledních letech něco potřeboval(a),

byl(a) jsem nucen(a) poskytnout úplatek.“

  99/12 01/12
Určitě souhlasím 9 % 8 %
Spíše souhlasím 33 % 30 %
Spíše nesouhlasím 32 % 36 %
Určitě nesouhlasím 26 % 26 %

Pramen: STEM, Trendy 1999-2001

Podíl 38 % osob, které doznaly úplatek, je sice hrozivý, nicméně je přece jen nižší, než byl zjištěn v roce 1999. Zdá se, že tento mírný pokles není způsoben menší upřímností, neboť i v jiných otázkách zaměřených na hodnocení korupčního prostředí se v porovnání s léty 1997-99 situace poněkud zlepšuje. Dokonce i o morálce politiků a zkorumpovanosti veřejných činitelů mají lidé nyní trochu lepší mínění než v předchozích letech. Ubylo především lidí, kteří veřejné činitele jednostranně odsuzují („jedou v tom úplně všichni“). Mínění, že většina úředníků a veřejných činitelů se ovšem dá uplácet, nadále trvá. Nejsilněji jsou o zištnosti politiků a veřejných činitelů přesvědčeni stoupenci KSČM, kteří tak dávají najevo svůj odmítavý postoj k současnému dění.

  Pramen: STEM, Trendy 12/2001

  Pramen: STEM, Trendy 1993-2001

  Pramen: STEM, Trendy 1994-2001

  Pramen: STEM, Trendy 1996-2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
korupce, političtí představitelé