Naše zjištění
17. 2. 2014

Jak hospodaří České domácnosti

Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček „v plusu“, téměř třetina má bilanci vyrovnanou a skoro pětina domácností je „v mínusu“. Z nabídky finančních investic lidé nejčastěji využívají penzijní připojištění (63 %), dále životní pojištění (53 %) a stavební spoření (51 %).

Tisková informace z výzkumu STEM Trendy 1/2014

Vydáno dne 17.2. 2014

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

 

Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček „v plusu“, téměř třetina má bilanci vyrovnanou a skoro pětina domácností je „v mínusu“. Z nabídky finančních investic lidé nejčastěji využívají penzijní připojištění (63 %), dále životní pojištění (53 %) a stavební spoření (51 %). Finanční závazky mají nejčastěji podobu úvěru na bydlení (21 %), dále spotřebitelského úvěru (17 %) nebo peněžní půjčky (17 %).

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 11. až 18. ledna 2014. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1023 respondentů.

Vedle otázek na důvěryhodnost bankovních institucí se STEM v lednovém výzkumu věnoval rovněž investicím, úsporám a zadluženosti českých domácností.

Z letošního výzkumu STEM vyplývá, že mírně nadpoloviční většina domácností je „v plusu“, to znamená, že buď nemá žádné půjčky a přitom má úspory (28 %) nebo má více úspor než půjček (25 %). Bezmála třetina respondentů uvádí, že jejich domácnost má bilanci vyrovnanou: buď má přibližně stejně půjček jako úspor (19 %) nebo nemá ani půjčky, ani úspory (10 %). Převaha půjček se týká 13 % domácností a 5 % dotázaných uvádí, že má jen půjčky a žádné úspory. V porovnání s předchozím rokem přibylo domácností s ušetřenými penězi (jenom úspory nebo více úspor než půjček) a ubylo domácností hospodařících s vyrovnaným rozpočtem. V čase postupně mírně klesá podíl těch, kteří mají podle svých slov více dluhů než úspor a rok od roku roste podíl těch, kteří mají podle svých slov jen úspory a žádné půjčky.

„Když na jedné straně sečtete všechny Vaše finanční úspory a na straně druhé všechny

Vaše úvěry a půjčky, řekl(a) byste, že máte celkově více úspor nebo půjček?“

Pramen: STEM, Trendy 1/2012, 1/2013, 1/2014

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
domácnosti, hospodaření