Naše zjištění
13. 2. 2013

Jak hospodaří české domácnosti

Téměř polovina dotázaných občanů (46 %) je z hlediska úspor a půjček „v plusu“, třetina (34 %) má bilanci vyrovnanou a pětina domácností (20 %) je „v mínusu“. Z nabídky finančních investic lidé nejčastěji využívají penzijní připojištění (62 %), dále stavební spoření (56 %) a životní pojištění (51 %).

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2013

VYDÁNO DNE 13.2. 2013

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

 

Téměř polovina dotázaných občanů (46 %) je z hlediska úspor a půjček „v plusu“, třetina (34 %) má bilanci vyrovnanou a pětina domácností (20 %) je „v mínusu“. Z nabídky finančních investic lidé nejčastěji využívají penzijní připojištění (62 %), dále stavební spoření (56 %) a životní pojištění (51 %). Naopak finanční závazky mají nejčastěji podobu úvěru na bydlení (23 %), dále spotřebitelského úvěru (19 %) nebo peněžní půjčky (17 %).

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 4. až 11. ledna 2013. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1119 respondentů.

Vedle otázek na subjektivní hodnocení finanční situace domácnosti a důvěryhodnost bankovních institucí se STEM v lednovém výzkumu věnoval rovněž investicím, úsporám a zadluženosti českých domácností. Z vlastního vyjádření dotázaných občanů vyplývá, že téměř polovina domácností je „v plusu“, to znamená, že buď nemá žádné půjčky a přitom má úspory (25 %) nebo má více úspor než půjček (21 %). Třetina respondentů uvádí, že jejich domácnost má bilanci vyrovnanou: buď má přibližně stejně půjček jako úspor (21 %) nebo nemá ani půjčky, ani úspory (13 %). Převaha půjček se týká 15 % domácností a 5 % dotázaných uvádí, že má jen půjčky a žádné úspory.

„Když na jedné straně sečtete všechny Vaše finanční úspory a na straně druhé všechny Vaše úvěry a půjčky, řekl(a) byste, že máte celkově:“

Pramen: STEM, Trendy 1/2013, 1119 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
Češi, domácnosti, hospodaření