Naše zjištění
21. 6. 2001

Jak hodnotí veřejnost nejznámější představitele Unie svobody

V květnovém průzkumu STEM hodnotila veřejnost čtyři veřejnosti poměrně známé představitele Unie svobody. Nejpříznivější mínění má česká populace o dvou z této čtveřice – o Vladimíru Mlynářovi a o Haně Marvanové, byť ji čtvrtina občanů nezná.

Informace z výzkumu STEM

Jak hodnotí veřejnost nejznámější představitele Unie svobody

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2.-9. května 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1653 občanů.

Po KDU-ČSL a ODA bude také Unie svobody volit nové stranické vedení. Jak hodnotí hlavní uchazeče o stranické funkce v Unii česká veřejnost ?

V květnovém průzkumu STEM hodnotila veřejnost čtyři veřejnosti poměrně známé představitele Unie svobody. Nejpříznivější mínění má česká populace o dvou z této čtveřice – o Vladimíru Mlynářovi a o Haně Marvanové, byť ji čtvrtina občanů nezná. Současný předseda US (který však již na předsednický post neaspiruje) Karel Kühnl si v posledních měsících v očích veřejnosti dosti pohoršil a mínění o posledním z uvedené čtveřice politiků, Ivanu Pilipovi, je výrazně negativní již od roku 1998.

Hodnocení stoupenců Čtyřkoalice (tj. všech lidí, kteří v otevřené volební otázce volbu uvádějí některou ze signatářských stran nebo přímo Čtyřkoalici) se od celé populace samozřejmě liší tím, že je celkově příznivější a že příznivci 4K své politiky znají lépe než stoupenci ostatních stran. Podíl stoupenců Čtyřkoalice, kteří příznivě hodnotí Kühnla, Mlynáře a Marvanovou, je skoro stejný, dosavadní předseda má však z těchto tří politiků nejvíce odpůrců (hlavně v řadách příznivců KDU-ČSL), Marvanová pak naopak nejméně.

Hodnocení uvnitř vlastních stoupenců Unie svobody je – vzhledem k velikosti souboru – jen orientační. Potvrzuje vyrovnanou pozici Kühnla, Mlynáře a Marvanové, Pilip je rozporuplnou osobností i pro příznivce US.

Stoupenci stran opoziční smlouvy, zejména pak sympatizanti ČSSD, mají k představitelům US většinou negativní vztah. Z jejich pohledu je poměrně nejpřijatelnějším politikem US z hodnocené čtyřky Hana Marvanová, současný předseda Karel Kühnl a Ivan Pilip jsou hodnoceni silně nepříznivě.


Hodnocení osobností Unie svobody českou populací

Osobnost Podíl hodnocení „velmi příznivý“ + „spíše příznivý“ (%) Nezná 
94/1 95/1 96/2 97/1 98/1 /11 99/5 /11 00/5 /11 01/3 01/5 01/5
                           
V.Mlynář 32 36 34 37 36 39 39 7
H.Marvanová 31 36 25
K.Kühnl 32 32 32 30 32 29 7
I.Pilip 24 50 40 32 43 23 25 20 20 1

Pramen: STEM, Trendy 1994-2001

Pramen: STEM, Trendy 5/2001

Pramen: STEM, Trendy 5/2001

Pramen: STEM, Trendy 5/2001, údaje jsou pouze orientační

Pramen: STEM, Trendy 5/2001

Pramen: STEM, Trendy 5/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
hodnocení politiků, politici US, Unie svobody