Naše zjištění
28. 3. 2011

Jak české domácnosti vycházejí se svým příjmem

Dvoutřetinová většina občanů ČR (67 %) uvádí, že se současným příjmem v domácnosti vychází obtížně. Tento podíl se v posledních letech mírně zvyšuje. Téměř dvě třetiny lidí (62 %) dále uvádějí, že se jim za poslední tři měsíce nepodařilo nic uspořit, což je rovněž poněkud více než v předchozích letech.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2011

VYDÁNO DNE 28.3.2011

ČESKÉ DOMÁCNOSTI DNES HOSPODAŘÍ OBTÍŽNĚJI NEŽ DŘÍVE,  POKLES JE VŠAK NEVÝRAZNÝ

Dvoutřetinová většina občanů ČR (67 %) uvádí, že se současným příjmem v domácnosti vychází obtížně. Tento podíl se v posledních letech mírně zvyšuje. Téměř dvě třetiny lidí (62 %) dále uvádějí, že se jim za poslední tři měsíce nepodařilo nic uspořit, což je rovněž poněkud více než v předchozích letech.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. března 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1248 respondentů.

Bezprostředním indikátorem spokojenosti občanů s jejich příjmy jsou odpovědi respondentů na otázku, jak vycházejí se svým příjmem v domácnosti. Jde ovšem o subjektivní hodnocení, které se sice odvíjí od reálného příjmu domácnosti, ale ve značné míře závisí na širší životní a sociální situaci dotázaného. V březnovém výzkumu STEM třetina dotázaných občanů uvedla, že jejich domácnost s příjmem vychází snadno. Podle většiny dotázaných tedy výše jejich příjmu nedosahuje úrovně, která by představovala snadné finanční zabezpečení domácnosti, naopak znamená potíže a omezení, jimž musí lidé čelit. Problematickou finanční situaci naznačují odpovědi 30 % občanů, kteří se svým příjmem vycházejí “obtížně” nebo dokonce “velmi obtížně”.

„Jak vycházíte se současným příjmem, který máte v domácnosti?“

Pramen: STEM, Trendy 3/2011, 1248 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
domácnosti, ekonomická situace