Naše zjištění
26. 3. 2009

Jak české domácnosti v době hospodářské krize vycházejí se svým příjmem

Menší či větší potíže při hospodaření se svým současným příjmem mají dvě třetiny lidí. Do této skupiny patří zejména lidé s nižší úrovní vzdělání (74 % se základním vzděláním a 76 % vyučených), lidé pracující v dělnických profesích (78 %), důchodci (73 %) a nezaměstnaní (95 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2009

PŘI HOSPODAŘENÍ SE SVÝMI PŘÍJMY MAJÍ LIDÉ STEJNÉ OBTÍŽE JAKO LONI – KRIZE SE ZDE ZATÍM PŘÍLIŠ NEPROJEVILA.

Menší či větší potíže při hospodaření se svým současným příjmem mají dvě třetiny lidí. Do této skupiny patří zejména lidé s nižší úrovní vzdělání (74 % se základním vzděláním a 76 % vyučených), lidé pracující v dělnických profesích (78 %), důchodci (73 %) a nezaměstnaní (95 %). Skupiny, které deklarují obtíže při hospodaření s příjmy, se častěji přiklánějí k politické levici nebo politickému středu. Od roku 2001 se podíl lidí uvádějících obtíže při hospodaření se svým příjmem zvýšil o 6 procentních bodů (z 60 % v březnu 2001 na současných 66 %), za poslední rok však došlo k jeho nepatrnému poklesu.

Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou kvótního výběru ve dnech 2.-9. 3. 2009na rozsáhlém souboru 1276 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

Důležitým indikátorem životní úrovně, který STEM dlouhodobě sleduje, je schopnost domácností vyjít s příjmem, který mají k dispozici. V souvislosti s ekonomickou krizí nás zejména zajímalo, zda lidé pociťují větší problémy při hospodaření se svým příjmem než loňském roce.

Celkově představuje skupina lidí, kteří mají v současné době větší či menší problémy s tím, jak vyjít se svým příjmem, dvě třetiny populace. Nejpočetněji (43 %) jsou zastoupeni lidé, pro které je nutnost vyjít s příjmem domácnosti spojena s určitými obtížemi, i když zřejmě nejde o problémy zásadního rázu. Velké obtíže při uspokojování potřeb domácností ze svých současných příjmů uvádí 7 % občanů a přibližně stejně velká skupina (6 % lidí) naopak vychází se svým příjmem snadno nebo velmi snadno.

Pramen: STEM, Trendy 03/2009, 1276 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
domácnosti, ekonomická situace