Naše zjištění
28. 3. 2008

Jak české domácnosti hospodaří

Jen asi čtvrtina lidí přiznává, že v domácnosti nešetří, ještě méně lidí pak říká, že vydání neplánují a že „utrácejí, dokud to jde“. V porovnání s průzkumy z poloviny 90. let minulého století je vidět, že lidé odpovídají na tyto otázky pořád stejně. Přesto dluhy domácností pronikavě rostou. Zřejmě to souvisí s názorem, že „žít na dluh je normální“.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 3/2008

ZA PATNÁCT LET JSME SE NEZMĚNILI.

ŠETŘÍME, PLÁNUJEME, NEDOPŘEJEME SI – A ROSTOU NÁM DLUHY.

Jen asi čtvrtina lidí přiznává, že v domácnosti nešetří, ještě méně lidí pak říká, že vydání neplánují a že „utrácejí, dokud to jde“. V porovnání s průzkumy z poloviny 90. let minulého století je vidět, že lidé odpovídají na tyto otázky pořád stejně. Přesto dluhy domácností pronikavě rostou. Zřejmě to souvisí s názorem, že „žít na dluh je normální“.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.-7. března 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1320 respondentů.

Dvě třetiny Čechů považují život „na dluh“, tedy s úvěry a půjčkami od bank, za normální (viz údaje STEM z ledna 2008). Zadluženost českých domácností strmě roste (od roku 1995 o 800 procent) a vyvolává již obavy některých ekonomů. Změnily se nějak názory našich občanů na to, jak máme vůbec v rodinách hospodařit?

Nová data STEMu ukazují, že – aspoň verbálně – od roku 1995 nikoli. Pouze čtvrtina našich obyvatel přiznává, že v rodině nešetří, necelá pětina nehospodaří, ale žije podle zásady „když peníze jsou, utrácíme, když dojdou, uskromníme se“, stejný podíl lidí neplánuje výdaje a asi třetina lidí o vlastní rodině říká, že si bez velkých problémů mohou dovolit věci, které jim zpříjemňují život. Tyto podíly se za 13 let prakticky nezměnily.

„V naší rodině šetříme a odepřeme si zbytečnosti.“

 

Pramen: STEM, Trendy 1995-2008

„V naší rodině hospodaříme podle zásady

Když máme peníze, tak utrácíme, když peníze dojdou, tak se uskromníme.“

 

Pramen: STEM, Trendy 1995-2008

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
domácnosti, ekonomická situace