Naše zjištění
11. 5. 2012

Informovanost veřejnosti o reformách

Česká veřejnost hodnotí dosti kriticky způsob, jakým vláda informuje o reformách. Zejména se to týká otevřenosti komunikace o dopadech reforem a koncepčnosti opatření a provázanosti reformních kroků, o mnoho lépe však není hodnocena ani srozumitelnost informací o reformách, ani zdůvodnění jejich nezbytnosti. Meziroční změna v hodnocení je přitom minimální.

Informace z výzkumu STEM Trendy 4/2012

vydáno dne 11. 5. 2012

VLÁDA PODLE OBČANŮ INFORMUJE VEŘEJNOST

O REFORMÁCH ŠPATNĚ.

Česká veřejnost hodnotí dosti kriticky způsob, jakým vláda informuje o reformách. Zejména se to týká otevřenosti komunikace o dopadech reforem a koncepčnosti opatření a provázanosti reformních kroků, o mnoho lépe však není hodnocena ani srozumitelnost informací o reformách, ani zdůvodnění jejich nezbytnosti. Meziroční změna v hodnocení je přitom minimální. Nemění se ani to, že příznivci koaličních stran hodnotí vládní komunikaci lépe (i když nijak skvěle) a stoupenci opozice jí dávají horší známky.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 18.-29. dubna 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1084 respondentů.

Společnost STEM se ve svém dubnovém pravidelném šetření zaměřila i na komunikaci týkající se reforem vlády Petra Nečase. Z výsledků vyplývá, že při hodnocení způsobu, jakým vláda informuje veřejnost o chystaných reformách, občané nešetří špatnými známkami. Následující graf dokládá, že všechny čtyři aspekty komunikace minimálně polovina veřejnosti hodnotí školními známkami 4 nebo 5. Podle občanů vláda relativně nejlépe zvládá zdůvodnění nezbytnosti reforem. Průměrná známka (bez odpovědí „nevím“) v tomto případě je 3,64. O něco hůře lidé hodnotí srozumitelnost informací o reformách (3,83). Ještě kritičtěji veřejnost vnímá koncepčnost opatření a provázanost reformních kroků (průměrná známka 3,93) a otevřenost komunikace o dopadech reforem (3,95).

"Jakou školní známkou byste Vy osobně ohodnotil(a) způsob, jakým vláda informuje veřejnost o chystaných reformách v následujících oblastech?" (%)

Pramen: STEM, Trendy 4/2012, 1084 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
informovanost, reformy, veřejnost