Naše zjištění
5. 9. 2005

Informovanost občanů o EU

Z výsledků výzkumu vyplývá, že naprostá většina – osmdesát procent – občanů se dosud neseznámila s otázkami fungování EU a nezorientovala se v její stávající podobě. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 07/2005 NAPROSTÁ VĚTŠINA OBČANŮ SE DOSUD NEORIENTUJE V OTÁZKÁCH FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE A UVÍTALA BY ZPŘEHLEDNĚNÍ A ZJEDNODUŠENÍ EU.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 07/2005

NAPROSTÁ VĚTŠINA OBČANŮ SE DOSUD NEORIENTUJE

V OTÁZKÁCH FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE A UVÍTALA BY ZPŘEHLEDNĚNÍ A ZJEDNODUŠENÍ EU.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3. – 13. července 2005. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1672 respondentů.

Z výsledků výzkumu vyplývá, že naprostá většina – osmdesát procent – občanů se dosud neseznámila s otázkami fungování EU a nezorientovala se v její stávající podobě.

 

Pramen: STEM, Trendy, 7/2005, 1672 respondentů

Nepřekvapí, že seznámit se s fungováním EU stihli především lidé, kteří mají vyšší vzdělání (mezi vysokoškolsky vzdělanými celkem 38 %). Blíže viz následující tabulka.

Nestihli se seznámit s fungováním EU – podle vzdělání

(údaje v %)

  Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne
Základní 48 37 13 2
Vyučení 43 41 15 1
SŠ s maturitou 26 51 20 3
12 50 34 4

Analýza podle stranických preferencí ukazuje, že s fungováním EU se stihli seznámit zejména stoupenci KDU-ČSL (31 %), dále ODS a ČSSD (shodně 22 %).

Lidé většinou, podle vlastní výpovědi, nemají přehled o konkrétních otázkách souvisejících s Evropskou unií. Výjimkou jsou cíle EU – o těch má přehled, podle vlastní výpovědi, něco přes polovinu občanů. O působnosti institucí EU a o právech běžných občanů vyplývajících z členství v EU má orientační přehled asi třetina, o něco méně lidí má přehled o získávání prostředků na činnost EU a o tom, jak EU získává své pravomoci. Nejméně často se občané orientují v otázkách kompetencí národních vlád a orgánů a orgánů EU.

Pramen: STEM, Trendy, 7/2005, 1672 respondentů

Alespoň orientační přehled o jednotlivých záležitostech deklarují lidé tím častěji, čím mají vyšší dokončené vzdělání. Rozdíly v závislosti na vzdělanostní úrovni se promítají i do diferencí podle voličských skupin. Znamená to, že nejčastěji mají přehled stoupenci ODS, nejméně často nevoliči a příznivci KSČM, příp. nerozhodní.

Informovanost občanů o legislativních procesech v EU zjišťovala i otázka, který orgán má rozhodující slovo při schvalování evropských zákonů. Nejčastěji si lidé myslí, že rozhodující roli v těchto procesech hraje Evropský parlament. Asi každý sedmý přisuzuje hlavní slovo národním parlamentům a jen přibližně desetina bere v úvahu klíčovou roli rady EU. Třetina nedokáže tuto otázku posoudit.

Pramen: STEM, Trendy, 7/2005, 1672 respondentů

Se zvyšujícím se vzděláním stoupá podíl odpovědí „Evropský parlament“ (základní vzdělání – 37 %, vyučení – 38 %, SŠ s maturitou – 45 %, VŠ – 48 %) a klesá procento odpovědí „Nevím“.

Uvedené poznatky o informovanosti nasvědčují tomu, že otázky spojené s EU jsou pro velkou většinu občanů ČR tvrdým oříškem. Není tedy divu, že velmi silně lidé souhlasí s tím, že fungování EU je třeba zpřehlednit a více přiblížit chápání obyčejných lidí – viz následující graf.

 

Pramen: STEM, Česká veřejnost a Evropská unie, 7/2005, 1672 respondentů

S tím, že fungování EU je třeba zpřehlednit a přiblížit chápání obyčejných lidí, souhlasí drtivá většina lidí ve všech sledovaných sociodemografických skupinách i ve všech skupinách voličských.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie