Naše zjištění
14. 7. 2008

Informovanost občanů o českém předsednictví EU

Šest měsíců před 1. lednem 2009 vědí necelé dvě třetiny (62 %) Čechů, že od toho data bude naše země předsedat Evropské unii. Povědomí o tom, co naše předsednictví vlastně znamená, je však zatím stále slabé. Základní představu o tom, jak bude naše předsednictví probíhat, má 22 % lidí, dostatek informací o přípravách k němu jen 13 % obyvatel.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 6-2/2008

NAPROSTÁ VĚTŠINA OBČANŮ NEMÁ DOSTATEK INFORMACÍ
O PŘÍPRAVÁCH NA ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ EU.

Šest měsíců před 1. lednem 2009 vědí necelé dvě třetiny (62 %) Čechů, že od toho data bude naše země předsedat Evropské unii. Povědomí o tom, co naše předsednictví vlastně znamená, je však zatím stále slabé. Základní představu o tom, jak bude naše předsednictví probíhat, má 22 % lidí, dostatek informací o přípravách k němu jen 13 % obyvatel. Necelá třetina (30 %) obyvatel si myslí, že jsme na předsednictví dobře připraveni.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 13.–23. června 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1244 respondentů.

1.ledna 2009 převezme Česká republika od Francie evropské předsednictví a 1.července 2009 je předá Švédsku. Skutečnost, že zanedlouho budeme předsedat společenství 27 evropských zemí, znají necelé dvě třetiny dospělé populace. Jak dokládá následující graf, od dubna t. r. se tento podíl o 13 procentních bodů zvýšil.

 

Pramen: STEM, Trendy 4/2008, 1341 respondentů starších 18 let, 6-2/2008, 1244 respondentů starších 18 let

Povědomí o tom, jak bude naše předsednictví Evropské unii probíhat, je zatím velmi slabé – představu o tom má necelá čtvrtina populace (22 %). Naprostá většina – téměř 90 % občanů –má o přípravě českého předsednictví málo informací. Tato čísla se přitom od dubna 2008 prakticky nezměnila.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie