Naše zjištění
10. 5. 2011

Informovanost o pravomocech národních vlád a evropských institucí se v čr zvyšuje jen mírně

O situaci v EU informují sdělovací prostředky dostatečně podle dvou pětin občanů (41 %). Takové informace jsou jasné a srozumitelné pro 34 % lidí. Alespoň orientační přehled o tom, co mají na starost hlavní instituce EU, deklaruje 36 % občanů.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2011
VYDÁNO DNE 10. 5. 2011

 

INFORMOVANOST O PRAVOMOCECH NÁRODNÍCH VLÁD A EVROPSKÝCH INSTITUCÍ SE V ČR ZVYŠUJE JEN MÍRNĚ.

 

O situaci v EU informují sdělovací prostředky dostatečně podle dvou pětin občanů (41 %). Takové informace jsou jasné a srozumitelné pro 34 % lidí. Alespoň orientační přehled o tom, co mají na starost hlavní instituce EU, deklaruje 36 % občanů. O tom, co patří do výhradních pravomoci národních vlád a co do výlučné pravomoci orgánů EU, má podle svých slov minimálně orientační přehled 28 % lidí.

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou kvótního výběru ve dnech 31. března – 8. dubna 2011 na rozsáhlém souboru 1286 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

 

Problematika informovanosti české veřejnosti ohledně Evropské unie patří mezi témata, kterým se výzkumy STEM věnují už od 90. let. Jedním z důležitých poznatků je, že tři pětiny lidí (59 %) si myslí, že sdělovací prostředky neinformují o situaci v Evropské unii dostatečně.

„Myslíte si, že sdělovací prostředky informují o situaci v Evropské unii dostatečně?“

 

Pramen: STEM, Trendy 04/2011, 1286 respondentů

 


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie