Naše zjištění
28. 2. 2008

Informace o práci českých europoslanců sleduje se zájmem necelá třetina občanů

Sotva pětina občanů v současnosti vyjadřuje s určitostí svou ochotu jít k volbám do Evropského parlamentu. Nadprůměrnou ochotu volit do EP projevují příznivci ODS. Jen necelá třetina občanů sleduje se zájmem informace o práci českých poslanců v EP. Většina si přitom myslí, že česká média informují o jednání EP a práci českých zástupců v něm nedostatečně.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2008

INFORMACE O PRÁCI ČESKÝCH EUROPOSLANCŮ SLEDUJE SE ZÁJMEM NECELÁ TŘETINA OBČANŮ

Sotva pětina občanů v současnosti vyjadřuje s určitostí svou ochotu jít k volbám do Evropského parlamentu. Nadprůměrnou ochotu volit do EP projevují příznivci ODS. Jen necelá třetina občanů sleduje se zájmem informace o práci českých poslanců v EP. Většina si přitom myslí, že česká média informují o jednání EP a práci českých zástupců v něm nedostatečně. Ani mezi lidmi, kteří mají sledují informace o práci našich europoslanců se zájmem, nepřevažuje spokojenost s informační aktivitou českých médií.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29. 1. – 7. 2. 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1423 respondentů.

Volby do Evropského parlamentu nás čekají v roce 2009. Rok před kampaní k nim se společnost STEM zaměřila na zjištění zájmu o tuto událost a o dosavadní práci českých europoslanců. Výsledky výzkumu ukazují, že účast ve volbách do EP by v současnosti  v ČR dosáhla zřejmě maximálně padesátiprocentní hranice. Občanů, kteří by se voleb určitě zúčastnili, přitom není ani pětina. Pro porovnání uveďme, že v březnu 2004, cca 3 měsíce před volbami do EP, STEM zjistil, že určitě se voleb zúčastní 29 % oprávněných voličů, spíše k volbám půjde 37 %. Skutečná volební účast pak činila 28,3 %.

"Představte si, že by se příští týden konaly volby do Evropského parlamentu,
 šel (šla) byste Vy osobně volit?"

Pramen: STEM, Trendy 2/2008, 1423  respondentů starších 18 let

Muži častěji než ženy deklarují svou „jistou“ účast (odpověď „Určitě ano“) u voleb do EP (22 % : 15 %). Ochota jít volit stoupá se vzděláním – zatímco mezi lidmi se základním vzděláním bez vyučení by šlo volit („Určitě ano“ + „Spíše ano“) celkem 43 %, mezi vysokoškolsky vzdělanými by to bylo 69 %.

Častěji než ostatní by se voleb do EP zúčastnili lidé hlásící se k pravici (68 % kladných odpovědí; ze středově orientovaných 43 % a z levicově orientovaných 46 %) a příznivci ODS.

Pramen: STEM, Trendy 2/2008, 1423  respondentů starších 18 let

Výrazně nadprůměrnou ochotu jít k volbám do EP projevují podle očekávání ti občané, kteří jsou spokojeni se členstvím ČR v Evropské unii.

Pramen: STEM, Trendy 2/2008, 1423  respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Popularita politiků
Evropská unie, zájem o politiku