Naše zjištění
15. 3. 2007

Hrozbu terorismu berou naši občané stále vážně

Více než polovina obyvatel České republiky (55 %) se obává, že by nás mohly zasáhnout útoky teroristů. V porovnání s obdobím po teroristickém útoku na USA v září 2001 jsou obavy lidí poněkud menší. Od roku 2002 se snížil i podíl občanů, kteří si myslí, že za současné mezinárodní situace je ohrožena bezpečnost českého státu.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2007

HROZBU TERORISMU BEROU NAŠI OBČANÉ STÁLE VÁŽNĚ

 

Více než polovina obyvatel České republiky (55 %) se obává, že by nás mohly zasáhnout útoky teroristů. V porovnání s obdobím po teroristickém útoku na USA v září 2001 jsou obavy lidí poněkud menší. Od roku 2002 se snížil i podíl občanů, kteří si myslí, že za současné mezinárodní situace je ohrožena bezpečnost českého státu.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 6. března 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1272 respondentů.

I když v celosvětovém měřítku je problém terorismu v popředí pozornosti již delší dobu, u nás se možnost teroristických útoků stala vážnou hrozbou vlastně až od září 2001, po napadení cílů ve Spojených státech. Bezprostřední pocit ohrožení sice již přirozeně ustoupil, ale potenciální nebezpečí teroristických útoků naši občané stále pociťují. Útoků teroristů se obává celkem 55 % lidí, pětina lidí dokonce intenzivně.

 Pramen: STEM, Trendy 2001-2007

(2001, 2002 znění „Obáváte se, že k teroristickým útokům může dojít i v České republice?“)

Teroristických útoků se obává víc lidí než toho, že by byla ohrožena bezpečnost našeho státu v důsledku celkové mezinárodní situace.  I v tomto případě je pocit ohrožení rozšířen méně než před necelými pěti lety.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
mezinárodní bezpečnost, terorismus