Naše zjištění
16. 11. 2011

Hrdost na občanství ČR a sounáležitost s Evropou.

Dvě třetiny lidí jsou pyšné na to, že jsou českými občany, a téměř stejný podíl Čechů cítí sounáležitost s Evropou. Oba tyto pocity od loňska zřetelně oslabily a jejich výskyt se snížil na historické minimum. Hypotetickou nabídku dvojího občanství, českého a evropského, by v současnosti využila menšina občanů – 40 %.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2011

VYDÁNO DNE 16. 11. 2011

SNÍŽILA SE JAK SOUNÁLEŽITOST ČECHŮ S EVROPOU, TAK HRDOST NA ČESKÉ OBČANSTVÍ

Dvě třetiny lidí jsou pyšné na to, že jsou českými občany, a téměř stejný podíl Čechů cítí sounáležitost s Evropou. Oba tyto pocity od loňska zřetelně oslabily a jejich výskyt se snížil na historické minimum. Hypotetickou nabídku dvojího občanství, českého a evropského, by v současnosti využila menšina občanů – 40 %. Pocit evropanství i zájem o případné evropské občanství vyjadřují častěji ti lidé, kteří jsou pyšní na své občanství ČR.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31.10. – 7. 11. 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1257 respondentů.

STEM se pravidelně lidí ptá, zda cítí sounáležitost s Evropou, zda se cítí být Evropany. Na začátku listopadu kladně odpověděly zhruba dvě třetiny respondentů, téměř 20 % lidí své evropanství vyjadřuje jednoznačně.

„Cítíte Vy osobně sounáležitost s Evropou, cítíte se být Evropanem?“

Pramen: STEM, Trendy 11/2011, 1257 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, mezinárodní postavení ČR