Naše zjištění
28. 5. 2007

Hodnocení životního prostředí v ČR

Padesát procent občanů hodnotí stav životního prostředí v ČR jako dobrý. Informace o životním prostředí aktivně vyhledává asi třetina lidí. Za posledních deset let se zvýšil podíl občanů, kteří by místo zvyšování sociálních dávek raději investovali do ekologie. Pro rozdílné zdanění ekologicky šetrných a ostatních výrobků se vyslovují dvě třetiny občanů.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/2007

VĚTŠINA OBČANŮ BY MÍSTO ZVYŠOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH DÁVEK INVESTOVALA DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PODPORUJE EKOLOGICKÉ ZDANĚNÍ VÝROBKŮ

Padesát procent občanů hodnotí stav životního prostředí v ČR jako dobrý. Informace o životním prostředí aktivně vyhledává asi třetina lidí. Za posledních deset let se zvýšil podíl občanů, kteří by místo zvyšování sociálních dávek raději investovali do ekologie. Pro rozdílné zdanění ekologicky šetrných a ostatních výrobků se vyslovují dvě třetiny občanů.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM ze série TRENDY provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.–10. května 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1219 respondentů.

 

V hodnocení stavu životního prostředí u nás je v současnosti veřejnost rozdělena na dvě stejně velké části. Polovina občanů (50 %) se domnívá, že stav životního prostředí je u nás dobrý (v naprosté většině „spíše dobrý), druhá polovina se přiklání k negativnímu hodnocení naší ekologické situace.

Pramen: STEM, Trendy, 5/2007, 1219 respondentů

O něco častěji považují naše životní prostředí za dobré lidé, kteří by volili ODS (mezi nimi je to 55 %) nebo KDU-ČSL (60 %), ale ani mezi stoupenci ostatních stran nejsou příznivé názory na stav ekologie v ČR v zanedbatelné menšině. Mezi sympatizanty ČSSD je sdílí 49 %, mezi přívrženci KSČM 46 % a mezi lidmi, kteří by volili Stranu zelených, si 45 % myslí, že životní prostředí u nás je vcelku dobré. 

Pozitivní vnímání stavu životního prostředí v ČR je ovšem trochu znehodnoceno tím, že lépe ho vidí občané, kteří informace o ekologii aktivně nevyhledávají. Zatímco mezi nimi hodnotí životní prostředí jako dobré 54 %, mezi těmi, kdo se informacemi o ekologických problémech zabývají, je to 42 %.

Aktivní vyhledávání informací o stavu životního prostředí se přitom vztahuje k necelé třetině populace a za posledních deset let tento podíl vzrostl jen nepatrně.

Pramen: STEM, Trendy, 2/1997, 1600 respondentů,
5/2007, 1219 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
ekologie