Naše zjištění
1. 4. 2011

Hodnocení životní úrovně českých domácností

Čtvrtina (26 %) českých rodin si může dovolit i dražší nákupy, případně se vůbec nemusí omezovat. Na druhé straně 20 % rodin říká, že žije od „výplaty k výplatě“. Z dlouhodobé perspektivy přibývá lidí, kteří se svými příjmy nevycházejí, na úkor těch, kteří byli ještě v roce 2009 schopni běžné výdaje ufinancovat bez větších problémů. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2011 VYDÁNO DNE 1.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2011

VYDÁNO DNE 1. 4. 2011

PŘIBYLO LIDÍ, KTEŘÍ ŽIJÍ OD VÝPLATY K VÝPLATĚ. TAKOVÁ FINANČNÍ SITUACE SE TÝKÁ KAŽDÉ PÁTÉ RODINY.

Čtvrtina (26 %) českých rodin si může dovolit i dražší nákupy, případně se vůbec nemusí omezovat. Na druhé straně 20 % rodin říká, že žije od „výplaty k výplatě“. Z dlouhodobé perspektivy přibývá lidí, kteří se svými příjmy nevycházejí, na úkor těch, kteří byli ještě v roce 2009 schopni běžné výdaje ufinancovat bez větších problémů.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.– 8. března 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1248 respondentů.

Společnost STEM se dlouhodobě zabývá ekonomickou situací českých domácností. Výsledky aktuálního výzkumu ukazují, že pětina rodin v ČR hospodaří tzv. od „výplaty k výplatě“, kdy není mnohdy ani na nákup jídla. Zhruba polovina rodin (54 %) sice běžné výdaje domácnosti ufinancuje, ale na nákladnější předměty neuspoří. Naspořit i na nákladnější předměty (vedle běžných výdajů) zvládne zhruba čtvrtina rodin (23 %). V ničem se nemusí omezovat 3 % rodin.

Pramen: STEM, Trendy 3/2011, 1248 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
domácnosti, ekonomická situace, životní úroveň