Naše zjištění
31. 1. 2002

Hodnocení Zemanovy vlády občany se zlepšuje

Hodnocení současné sociálně demokratické vlády veřejností se mírně zlepšuje. Vládě se nakonec podařilo překonat krizi důvěry, do které se dostala v průběhu roku 1999 a nyní je spokojeno s její prací 46 % občanů, přesto stále ještě více než polovina veřejnosti považuje práci vlády za špatnou. Pozitivní očekávání veřejnosti na počátku funkčního období vlády sociální demokracie tedy zůstala nenaplněna.

Informace z výzkumu Trendy 1/2002

Hodnocení Zemanovy vlády občany se zlepšuje

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 7.-13. ledna 2002. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1652 občanů.

S blížící se uzávěrkou funkčního období současné sociálně demokratické vlády se její hodnocení veřejností mírně zlepšuje. Vládě se nakonec podařilo překonat krizi důvěry, do které se dostala v průběhu roku 1999. Rozsáhlé personální změny v Zemanově kabinetu obraz vlády v očích veřejnosti zlepšily, svou roli v lepším hodnocení vlády však jistě sehrál obecně větší optimismus ve společnosti. I přes postupný nárůst příznivých hodnocení však stále ještě více než polovina veřejnosti považuje práci vlády za špatnou. Pozitivní očekávání veřejnosti na počátku funkčního období vlády sociální demokracie tedy zůstala nenaplněna (viz první graf).

V porovnání s českým parlamentem je práce vlády stále českou veřejností hodnocena lépe než práce parlamentu, kterou za dobrou považuje jen třetina občanů. Hodnocení obou institucí je úzce provázáno: polovina občanů hodnotí nepříznivě vládu i parlament, téměř třetina je naopak hodnotí příznivě. Jen necelá pětina veřejnosti hodnotí pozitivně pouze vládu, významně častěji jde o stoupence vládní ČSSD.

Podívejme se nyní na změny v táborech příznivců jednotlivých parlamentních stran ve třech významných bodech funkčního období Zemanovy vlády: počátek funkčního období, okamžik nejhlubšího propadu důvěry a současná situace (viz druhý graf). Zemanova vláda je podle očekávání nejlépe hodnocena vlastními stoupenci vládní strany, i když jejich podpora není příliš stabilní, ani jim se totiž propad důvěry v roce 1999 nevyhnul. Stoupenci ODS v současné době hodnotí Zemanovu vládu lépe než na počátku jejího funkčního období. Poměrně příznivě je vláda sociální demokracie přijímána také sympatizanty KDU-ČSL. Naopak výrazně kritičtí jsou vůči vládě příznivci US, Čtyřkoalice a KSČM.

Pramen: STEM, Trendy 1998-2002

Pramen: STEM, Trendy 1998/9, 1999/10, 2002/1, 4K – lidé, kteří jako volenou stranu uvádějí čtyřkoalici

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
práce parlamentu, vláda