Naše zjištění
25. 2. 2005

Hodnocení vývoje v krajích za uplynulé čtyři roky je mírně pozitivní

Hodnocení vývoje v krajích za uplynulé čtyři roky, tj. za první období existence novodobých krajských samospráv, je mírně pozitivní. Polovina občanů (52 %) české republiky si sice myslí, že situace v jejich regionu je stejná jako před čtyřmi lety, nicméně u druhé poloviny převládá přesvědčení, že jejich region je na tom lépe než před reorganizací státní správy a vznikem nových krajů.

Informace z výzkumů Trendy 10/2003 – 11/2004

HODNOCENÍ VÝVOJE CELKOVÉ SITUACE V KRAJÍCH

SROVNÁNÍ SE SITUACÍ PŘED VZNIKEM NOVÉHO KRAJSKÉHO USPOŘÁDÁNÍ

Zpráva vychází z dat, které sesbírala společnost STEM v období 5/2004 – 11/2004. Společnosti STEM se tak podařilo sestavit unikátní soubor odpovědí od 10 264 respondentů. Výzkumný vzorek reprezentuje populaci České republiky i populaci jednotlivých krajů starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

Hodnocení vývoje v krajích za uplynulé čtyři roky, tj. za první období existence novodobých krajských samospráv, je mírně pozitivní. Polovina občanů (52 %) české republiky si sice myslí, že situace v jejich regionu je stejná jako před čtyřmi lety, nicméně u druhé poloviny převládá přesvědčení, že jejich region je na tom lépe než před reorganizací státní správy a vznikem nových krajů.

 

Pramen: STEM, Trendy 5/2004-11/2004, 10 264 respondentů

Rozdíly v názorech se projevují u lidí s různým stupněm vzdělání. S rostoucím vzděláním postupně slábne názor, že se situace nezměnila, stejně jako názor, že se situace zhoršila. Naopak znatelně roste přesvědčení, že se situace zlepšila.

 Pramen: STEM, Trendy 5/2004-11/2004, 10 264 respondentů

Rozdíly v názorech registrujeme i mezi příslušníky jednotlivých sociálních skupin. Zatímco podnikatelé a živnostníci jsou skupinou s nejvyšším podílem příznivého hodnocení vývoje, na zhoršující se situaci ve svém kraji si nejčastěji stěžují důchodci a nezaměstnaní. Je patrné, že do hodnocení vývoje regionu se především promítá osobní životní situace obyvatel kraje.

 

Pramen: STEM, Trendy 5/2004-11/2004, 10 264 respondentů

Názory se mění i v souvislosti se stranickými preferencemi občanů. Pozitivní změny vidí nejčastěji příznivci ODS, která měla (a má) v krajích dominantní postavení. Naproti tomu téměř třetina příznivců KSČM hodnotí stávající situaci ve svém kraji jako horší, než byla před čtyřmi lety.

 

Pramen: STEM, Trendy 5/2004-11/2004, 10 264 respondentů

Názory občanů v jednotlivých krajích se příliš neliší od celorepublikového průměru. Podíly lidí, kteří považují současnou situaci za lepší, se ve většině krajů blíží jedné třetině. Podíly lidí nespokojených se současnou situací tvoří v krajích přibližně jednu pětinu z celkového počtu obyvatel jednotlivých krajů. Přesto však při podrobnějším zkoumání najdeme určité rozdíly, které sice obecně souvisejí s tradicí krajů a specifiky obyvatelstva příslušných regionů, ale ne univerzálně. Například obyvatelé Plzeňského kraje a Prahy si nejčastěji myslí, že se situace nezměnila. Obyvatelé Liberecka jsou zase nejpřesvědčenějšími zastánci názoru, že se situace zlepšila. Opačný názor zastávají nejvíce obyvatelé Královehradecka.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
regionální rozdíly