Naše zjištění
27. 3. 2009

Hodnocení vývoje osobních příjmů občanů v posledním roce

Zhruba polovina lidí zjišťuje, že po zaplacení všech daní má nyní stejný příjem jako před rokem. Z lidí, kteří mají nějaký osobní příjem, přibližně třetina říká, že bere méně, a 13 % více než na jaře roku 2008. Převaha negativních hlasů (pokles příjmů v.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 3/2009

OSOBNÍ PŘÍJMY DNES A PŘED ROKEM: JE TROCHU HŮŘ

Zhruba polovina lidí zjišťuje, že po zaplacení všech daní má nyní stejný příjem jako před rokem. Z lidí, kteří mají nějaký osobní příjem, přibližně třetina říká, že bere méně, a 13 % více než na jaře roku 2008. Převaha negativních hlasů (pokles příjmů v. jejich vzestup) je patrná téměř ve všech sociodemografických skupinách s výjimkou lidí velmi dobře materiálně situovaných nebo zařazujících se k vyšší střední vrstvě společnosti.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.-10. března 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1276  respondentů.

Obavy z ekonomických opatření české vlády, vyhlášených na konci roku 2007, sice během jara loňského roku opadly, ale druhé pololetí roku bylo již plně ve znamení nastupující ekonomické krize, která se postupně přelila ze Spojených států do Evropy i ostatního světa. Začala se projevovat i u nás – některé rodiny postihla rostoucí nezaměstnanost, zkracování pracovní doby (a platu), prémií, odměn, jiným se zkomplikovalo splácení hypoték, úvěrů apod. O hlubokém propadu však nelze mluvit – polovina lidí změnu nezaznamenala, více než desetina si dokonce polepšila.

„Je Váš osobní příjem po zaplacení všech daní vyšší, stejný, nebo nižší
 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku?“

Pramen: STEM, Trendy 3/2007, 3/2008, 3/2009

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
domácnosti, ekonomická situace