Naše zjištění
6. 4. 2009

Hodnocení vývoje ekonomické situace státu a finanční situace domácností

Naprostá většina lidí si je vědoma toho, že na českou ekonomiku dolehla krize. V březnu 2008 hodnotilo ekonomický vývoj v ČR nepříznivě 36 % lidí, v březnu letošního roku činí podíl negativních hodnocení již 81 %. Nepříznivě se na vývoj ekonomiky za uplynulý rok dívají zejména starší skupiny obyvatel, důchodci, lidé, jejichž materiální situace není dobrá, a také občané zastávající levicové názory.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2009

EXISTENCI KRIZE LIDÉ VĚTŠINOU VNÍMAJÍ, VE SVÝCH PENĚŽENKÁCH JI VŠAK ZATÍM PŘÍLIŠ NEPOCÍTILI.

 

Naprostá většina lidí si je vědoma toho, že na českou ekonomiku dolehla krize. V březnu 2008 hodnotilo ekonomický vývoj v ČR nepříznivě 36 % lidí, v březnu letošního roku činí podíl negativních hodnocení již 81 %. Nepříznivě se na vývoj ekonomiky za uplynulý rok dívají zejména starší skupiny obyvatel, důchodci, lidé, jejichž materiální situace není dobrá, a také občané zastávající levicové názory. Hodnocení finanční situace svých domácností není tak dramatické – deklaruje ho necelá polovina populace a výrazné zhoršení přiznalo zatím jen 10 % lidí. Pro dvě pětiny lidí (43 %) se v průběhu uplynulého roku na finanční situaci jejich domácností nic nezměnilo.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, vytvořeném metodou kvótního výběru, ve dnech 2.-9. 3. 2009.

Česká veřejnosti přijala ekonomickou krizi jako nezvratný fakt – naprostá většina lidí (81 %) hodnotí vývoj všeobecné ekonomické situace v naší zemi za uplynulých 12 měsíců nepříznivě. Téměř polovina populace vnímá tuto situaci jako o něco horší, a třetina dokonce jako podstatně horší než před rokem. Nepříznivě hodnotí českou ekonomiku v uplynulém roce rovněž lidé nad 60 let, důchodci a rovněž ti, kteří svou materiální situaci nepovažují za dobrou.

„V porovnání se situací před rokem se všeobecná ekonomická situace v ČR:“

Pramen: STEM, Trendy 3/2009, 1276 respondentů

(Pouze tři respondenti uvedli, že ekonomická situace se za uplynulých 12 měsíců „velmi zlepšila“, tuto skupinu proto do grafu nezařazujeme).

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
domácnosti, ekonomická situace