Naše zjištění
30. 5. 2012

Hodnocení volby do PSP ČR z pohledu voličů

Přibližně každý čtvrtý volič v dubnu 2012 nepovažoval svou volbu do sněmovny v roce 2010 za správnou. Častěji se to týká lidí, kteří před dvěma lety volili některou z koaličních stran, zvláště těch, kteří dali hlas Věcem veřejným. Naopak dosti přesvědčeni o správnosti své volby jsou voliči opozičních stran. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2012 VYDÁNO DNE 30. 5.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2012

VYDÁNO DNE 30. 5. 2012

ZHRUBA ČTVRTINA LIDÍ BY PO DVOU LETECH PŘEHODNOTILA SVOU VOLBU DO PS

Přibližně každý čtvrtý volič v dubnu 2012 nepovažoval svou volbu do sněmovny v roce 2010 za správnou. Častěji se to týká lidí, kteří před dvěma lety volili některou z koaličních stran, zvláště těch, kteří dali hlas Věcem veřejným. Naopak dosti přesvědčeni o správnosti své volby jsou voliči opozičních stran.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 18.–29. 4. 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1084 respondentů.

Ve svém dubnovém pravidelném výzkumu se společnost STEM podrobněji zaměřila na problematiku voličského rozhodování. Kromě otázek na důvody volby a na důvody neochoty účastnit se voleb[1] se ptala i na to, jak nyní, po dvou letech, voliči reflektují své volební rozhodnutí z posledních voleb do poslanecké sněmovny. Téměř tři čtvrtiny považují své rozhodnutí dát hlas straně, kterou volili, za správné (28 % „určitě“ a 43 % „spíše“), čtvrtina si dnes myslí, že před rokem správně nevolila (13 % „určitě“, 16 % „spíše“).

Podle očekávání je situace odlišná v táborech příznivců různých politických stran.

"Řekl(a) byste, že s ohledem na povolební působení Vámi volené strany a jejích představitelů bylo Vaše rozhodnutí dát svůj hlas v květnových volbách právě této straně správné?"

Podle volby do PSP ČR v roce 2010

Pramen: STEM, Trendy 04/2012, 1084 respondentů starších 18 let


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
hodnocení, volby, voliči