Naše zjištění
19. 1. 2007

Hodnocení stavu společnosti za rok 2006

Každoročně v lednu dává STEM příležitost občanům, aby vystavili společnosti vysvědčení za uplynulý rok. Hodnotit jednotlivé oblasti života mohou stejně jako ve škole – na stupnici od 1 do 5, kde jednička je známkou nejlepší a pětka nejhorší.

Informace z výzkumu STEM Trendy 1/2007

Hodnocení stavu společnosti za rok 2006:
Chvála Hradu a radnicím, kritika vládě a parlamentu

 
Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 27. prosince 2006 –
5. ledna 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1272 respondentů.

Každoročně v lednu dává STEM příležitost občanům, aby vystavili společnosti vysvědčení za uplynulý rok. Hodnotit jednotlivé oblasti života mohou stejně jako ve škole – na stupnici od 1 do 5, kde jednička je známkou nejlepší a pětka nejhorší.

Jaké je vysvědčení za rok 2006?

V porovnání s rokem předchozím se ve většině sledovaných oblastí hodnocení příliš nezměnilo – nejspokojenější jsou lidé nadále s prací prezidenta, činností obecních a městských úřadů, se stavem demokracie a možnostmi uplatnit své schopnosti, naopak nejhůře jsou už tradičně hodnoceny výsledky privatizace, poctivost v podnikání, morálka a mezilidské vztahy a sociální oblast včetně podmínek života sociálně citlivějších skupin populace, jakými jsou staří občané a mladé rodiny. K těmto nepříznivě hodnoceným oblastem se však v uplynulém roce přiřadily ty, které těsně souvisejí se současnou dlouho prodlužovanou patovou povolební situací a nejistotou okolo sestavení nové vlády. Hluboko se v porovnání s rokem 2005 propadlo hodnocení práce vlády, premiéra a vnitropolitické situace,  zhoršilo se i hodnocení práce parlamentu a činnosti politických stran. Vnitropolitická situace se dokonce dostala až na krajně nelichotivou druhou nejnižší příčku, hned nad výsledky privatizace, a práce vlády, parlamentu a činnost stran se seřadily těsně nad ní.

Pozitivních změn v porovnání s rokem 2005 je v kontrastu s touto „černou listinou“ poměrně málo. Mírně se zlepšil pohled na práci soudů – lidé cítí trochu více naděje, že se dovolají svých práv. Nepatrně přibylo podle lidí v uplynulém roce i poctivosti v podnikání a stále více občanů má pocit, že dostává šanci uplatnit své schopnosti. Již šest let si pomalu, ale vytrvale vylepšují renomé obecní a městské úřady a jejich současné hodnocení (58 % jedniček a dvojek a pouze 9 % čtyřek nebo pětek) je druhé nejlepší, hned za hodnocením práce prezidenta. V porovnání s dvěma předchozími lety vzrostla také spokojenost s vyřizováním záležitostí na úřadech a velmi slušnou vizitku si odnášejí i relativně nedávno zřízené krajské úřady.

Velká překvapení neodhalí ani podrobnější pohled na hodnocení lidí příslušejících k různým sociálním a demografickým skupinám. Obecně jsou spokojenější se situací ve společnosti ti, kteří jsou na tom lépe – mají vyšší vzdělání, jsou mladší, zaujímají vyšší postavení v zaměstnání, mají pevnější materiální zázemí. Neplatí to ovšem absolutně – výjimkou je například stav životního prostředí, vůči němuž jsou kritičtější právě vzdělaní a mladí lidé.

Celkově jsou navíc rozdíly mezi jednotlivými skupinami nevelké a pořadí v žebříčku se zásadně nemění, nejlépe jsou hodnoceni prezident a pracovníci obecních a městských úřadů a nejtvrdší kritiku sklízí privatizace a vnitropolitická situace.

Výraznější rozdíly nacházíme mezi stoupenci různých politických stran. Tradičně největší bývá rozdíl v hodnocení sympatizantů ODS na straně jedné a příznivců KSČM na straně druhé. Rozdíly podle politických sympatií se však promítají spíše do celkové spokojenosti se situací (většinu oblastí hodnotí sympatizanti ODS výrazně příznivěji než příznivci KSČM nebo ČSSD), „personálním“ položkám (práce vlády, premiéra) otupuje ostří skutečnost, že se během uplynulého roku vystřídaly vlády dvě – jedna Paroubkova a druhá Topolánkova. Politickým pohledem je tak hodnocena jen práce prezidenta, a ten si vysloužil poměrně slušné hodnocení i u stoupenců stran, které s ním v dobách jeho dřívějšího působení v úloze předsedy ODS rozhodně nesympatizovaly (KSČM, ČSSD)

 

Pramen: STEM, Trendy 1/2007

 

Pramen: STEM, Trendy 1/2007

Pramen: STEM, Trendy 1995-2007

Pramen: STEM, Trendy 1995-2007

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Vysvědčení naší společnosti
hodnocení společnosti