Naše zjištění
5. 1. 2001

Hodnocení stavu společnosti: kriticky, ale s nadějí

Co ukazují vysvědčení, která vystavila veřejnost za posledních šest let ? Trvale je poměrně příznivě hodnocen stav demokracie a možnost uplatnit své schopnosti. Lepší se práce úřadů, příznivěji je hodnoceno i zajištění bezpečnosti občanů, byť spokojenost je stále jen částečná.

Informace z výzkumu Trendy 1/2001

Hodnocení stavu společnosti: kriticky, ale s nadějí

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2.-10. ledna 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1660 občanů.

STEM pravidelně na počátku roku (a někdy navíc i v pololetí) předkládá lidem seznam různých oblastí života společnosti a dává jim možnost, aby z těchto „předmětů“ stav společnosti vyhodnotili stejným způsobem, jako se klasifikuje ve škole (1 = výborná, 5 = nedostatečná). Co ukazují vysvědčení, která vystavila veřejnost za posledních šest let ?

Základním rysem je poměrně značná kritičnost. Žádný z předmětů nedosahuje průměrné známky lepší než 2, přičemž hodnoty pod 2,5 jsou zcela výjimečné. Naproti tomu hodnocení mnoha oblastí se pohybuje mezi 3,5 a 4,0 (případně i přes 4,0), což naznačuje silnou nespokojenost.

Druhou výraznou charakteristikou je poměrná stabilita stavu všech oblastí, které nejsou chápány politicky a odrážejí pevně zakotvené vztahy v současné době (vztahy mezi lidmi, celkový stav demokracie, poctivost podnikatelů apod.). Mnohem výrazněji se mění hodnocení oblastí, spojených přímo s politikou (činnost vlády, parlamentu, prezidenta, politických stran) nebo s ekonomikou (hodnocení privatizace, ale i výhledy do budoucna).

Celkově lze hodnocené oblasti rozdělit do několika skupin:

Trvale je poměrně příznivě hodnocen stav demokracie a možnost uplatnit své schopnosti.

Lepší se práce úřadů, činnost obecních úřadů je hodnocena již velmi příznivě. Příznivěji je hodnoceno i zajištění bezpečnosti občanů, byť spokojenost je stále jen částečná.

Naproti tomu se zhoršuje pohled na politickou sféru, zejména pak na činnost stran a vnitropolitickou atmosféru, v porovnání se stavem před krizí v roce 1997 i na práci vlády a prezidenta.

V ekonomické sféře je trvale kritizován nedostatek sociálních jistot a zvláště nepoctivost podnikatelů, ještě hůře dopadá bilance privatizace jako celku. Naproti tomu celkové vyhlídky do budoucna se po propadu v letech 1997-1999 zřetelně zlepšují.

Pramen: STEM, Trendy 1/2001

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001, do roku 2000 hodnocen „systém politických stran“

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Pramen: STEM, Trendy 1995-2000

„Důvěřujete následujícím institucím?“

(podíl odpovědí určitě ano + spíše ano)

Instituce 94/12 97/04 97/12 98/03 98/12 99/04 99/11 00/02 00/10 01/02
                     
Ústavní soud ČR 61 % 55 % 49 % 56 % 63 % 63 % 62 % 60 % 69 % 69 %
Nejvyšší kontrolní úřad 62 % 63 % 62 % 67 % 68 %
MÚ ve Vašem okrese 53 % 54 % 51 % 50 % 63 % 56 % 56 % 60 % 60 % 65 %
Prezident ČR 82 % 76 % 70 % 58 % 58 % 58 % 56 % 52 % 60 % 57 %
Evropská unie 56 % 55 % 57 % 59 % 53 % 59 % 62 % 58 % 62 % 56 %
NATO 48 % 48 % 52 % 56 % 54 % 56 % 57 % 54 % 60 % 56 %
Armáda ČR 32 % 33 % 42 % 43 % 47 % 49 % 52 % 64 % 55 %
Česká národní banka 67 % 66 % 57 % 61 % 53 %
Policie 25 % 33 % 37 % 36 % 40 % 59 % 52 %
Mez. měnový fond 53 % 58 % 60 % 63 % 54 % 47 % 41 %
Ministři vlády ČR* 65 % 37 % 21 % 49 % 51 % 35 % 21 % 24 % 39 % 37 %
Poslanecká sněmovna 45 % 40 % 25 % 34 % 49 % 34 % 30 % 27 % 41 % 33 %
Senát PČR 21 % 20 % 16 % 19 % 18 % 23 % 26 %

Pramen: STEM, Trendy 1994-2001

*- 94/12, 97/12, 98/03, 98/12 vláda ČR

„Důvěřujete následujícím institucím?“

(podíl odpovědí určitě ano + spíše ano)

Instituce Voliči ODS Voliči ČSSD Voliči KSČM Voliči 4K
         
Ústavní soud ČR 79 % 71 % 56 % 75 %
Nejvyšší kontrolní úřad 75 % 70 % 55 % 74 %
MÚ ve Vašem okrese 70 % 70 % 56 % 68 %
Prezident ČR 65 % 54 % 27 % 74 %
Evropská unie 80 % 53 % 18 % 68 %
NATO 84 % 49 % 15 % 69 %
Armáda ČR 64 % 57 % 48 % 55 %
Česká národní banka 65 % 49 % 36 % 62 %
Policie 63 % 60 % 41 % 53 %
Mez. měnový fond 66 % 31 % 16 % 50 %
Ministři vlády ČR* 39 % 63 % 26 % 33 %
Poslanecká sněmovna 51 % 37 % 19 % 33 %
Senát PČR 36 % 20 % 9 % 35 %

Pramen: STEM, Trendy 2/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Vysvědčení naší společnosti
hodnocení společnosti, politické strany, práce úřadů, sociální jistoty, stav demokracie