Naše zjištění
12. 8. 2004

Hodnocení stavu společnosti

Hodnocení společnosti za rok 2003 odráží negativní nálady v české společnosti. Lidé používali k hodnocení mnohem častěji horší známky než v minulých letech. Hodnocení podstatné části položek se výrazně zhoršilo, anebo zůstává na dlouhodobě nízkých hodnotách. Nejlepší hodnocení od občanů České republiky dostal prezident republiky Václav Klaus. Jedničkou nebo dvojkou jeho dosavadní působení ocenilo 60 % občanů.

Informace z výzkumu Trendy 1/2004

Hodnocení stavu společnosti

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 5.- 12. ledna 2004. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1835 občanů.

STEM pravidelně na začátku roku zkoumá názor veřejnosti na jednotlivé oblasti života společnosti. Dotázaní lidé hodnotí stav společnosti stejným způsobem, jako se klasifikuje ve škole (známka 1 = výborná, 5 = nedostatečná). Předložené hodnocení odráží názory občanů na sledované oblasti za rok 2004 a umožňuje srovnání s předchozími lety.

Celkové výsledky hodnocení odráží negativní nálady v české společnosti. Lidé používali k hodnocení mnohem častěji horší známky než v minulých letech. Hodnocení podstatné části položek se výrazně zhoršilo, anebo zůstává na dlouhodobě nízkých hodnotách.

Nejlepší hodnocení od občanů České republiky dostal prezident republiky Václav Klaus. Jedničkou nebo dvojkou jeho dosavadní působení ocenilo 60 % občanů. Jde o výrazně lepší hodnocení než získal v minulém roce tehdejší prezident Václav Havel. Tomu stejné známky udělilo 38 % občanů. Prezidentovi Klausovi se podařilo v očích českých občanů vystoupat po žebříčku na stupínek, který patřil Havlovi v letech 1995 – 1997. Jiná situace panuje v hodnocení premiéra Vladimíra Špidly. Po loňském překvapení, kdy dostal od občanů meziročně o 21 % více jedniček a dvojek, se jeho hodnocení propadlo pod úroveň hodnocení z roku 2002. Letos mu přidělilo jedničku nebo dvojku 24 % občanů. Spolu s premiérem propadla i vláda, která byla téměř třikrát častěji hodnocena čtyřkou nebo pětkou než známkami jedna nebo dvě. Co se týče práce parlamentu, zde 50 % hodnotících použilo známku čtyři a pět. Činnost politických stran zůstává v očích veřejnosti neuspokojivá.

Nadpoloviční většina občanů ocenila jeničkou nebo dvojkou práci obecních a městských úřadů. Na stav životního prostředí pohlíží třetina veřejnosti s optimismem.

Hodnocení řady položek postihla změna v trendu hodnocení. V minulosti zlepšující se hodnocení rozvoje demokracie, péče o bezpečnost občanů, vyhlídky do budoucna, kvality zdravotní péče a dlouhodobě dobře si stojící zajištění občanské svobody a možnost uplatnit své schopnosti doznalo výrazného zhoršení. Horší známky než v předchozích letech přidělovali občané mnohem častěji také vnitropolitické situaci, možnosti ovlivnit veřejné dění, hodnocení práce na úřadech, vymahatelnosti práva, slušnosti ve vztazích mezi lidmi, situaci ve školství a péči o morálku a duchovní hodnoty. U posledně jmenovaných položek šetřila většina občanů dobrými známkami i v minulosti.

Sociální jistoty, podmínky života starých lidí, poctivost v podnikání a podmínky života mladých rodin jsou dlouhodobě nejhůře hodnocenými oblastmi života společnosti.

Vůbec nejhůře hodnocenou položkou jsou i z dlouhodobého pohledu výsledky privatizace.  

Pramen: STEM, Trendy 1/2004

Pramen: STEM, Trendy 1995-2004

Pramen: STEM, Trendy 1998-2004

Pramen: STEM, Trendy 1995-2004

Pramen: STEM, Trendy 1995-2004

* do roku 2000 hodnoceno jako „systém politických stran“

Pramen: STEM, Trendy 1995-2004

Pramen: STEM, Trendy 2000-2004

Pramen: STEM, Trendy 1995-2004

Pramen: STEM, Trendy 1995-2004

Pramen: STEM, Trendy 1995-2004

Pramen: STEM, Trendy 2001-2004

Pramen: STEM, Trendy 1995-2004

Pramen: STEM, Trendy 1995-2004

Pramen: STEM, Trendy 1995-2004

Pramen: STEM, Trendy 1995-2004

Pramen: STEM, Trendy 1995-2004

Pramen: STEM, Trendy 1995-2004

Pramen: STEM, Trendy 1995-2004

Pramen: STEM, Trendy 2001-2004

Pramen: STEM, Trendy 2001-2004

Pramen: STEM, Trendy 1995-2004

Pramen: STEM, Trendy 2000-2004

Pramen: STEM, Trendy 1995-2004

Pramen: STEM, Trendy 2000-2004

Pramen: STEM, Trendy 1995-2004

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Vysvědčení naší společnosti
ekonomická situace, hodnocení společnosti, politická situace