Naše zjištění
1. 4. 2003

Hodnocení stavu společnosti

Stabilně nejlépe hodnocenými oblastmi jsou oblasti spjaté s demokratickými hodnotami charakteristickými pro otevřenou společnost: možnost uplatnit vlastní schopnosti, občanské svobody, rozvoj demokracie a práce obecních či městských úřadů. Od roku 2002 se také zlepšilo hodnocení všech aktérů politického života, prezidenta, parlamentu, vlády a premiéra.

Informace z výzkumu Trendy 1/2003

Hodnocení stavu společnosti

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2.-7. ledna 2003. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1363 občanů.

STEM pravidelně na začátku roku zkoumá názor veřejnosti na jednotlivé oblasti života společnosti. Dotázaní lidé hodnotí stav společnosti stejným způsobem, jako se klasifikuje ve škole (známka 1 = výborná, 5 = nedostatečná). Jak se od roku 2002 proměnilo „vysvědčení“ společnosti vystavené českou veřejností?

Stabilně nejlépe hodnocenými oblastmi jsou oblasti spjaté s demokratickými hodnotami charakteristickými pro otevřenou společnost: možnost uplatnit vlastní schopnosti, občanské svobody, rozvoj demokracie a práce obecních či městských úřadů. V těchto oblastech k žádným výrazným změnám nedochází.

Od roku 2002 se zlepšilo hodnocení všech aktérů politického života, prezidenta, parlamentu, vlády a premiéra. Nejvýraznější je tato změna v hodnocení práce premiéra. V roce 2002 jedničku nebo dvojku premiérovi udělilo jen 25% občanů, dnes takové známky dostal od 45% občanů. Tato skutečnost odpovídá vysoké míře důvěryhodnosti premiéra Vladimíra Špidly zjištěné v jiných výzkumech STEM. S politickou sférou související hodnocení činnosti politických stran je ovšem na „vysvědčení“ stále nepříznivé. Naopak průměrné hodnocení vnitropolitické situace se od ledna 2001 postupně zlepšuje.

Postupný nárůst optimismu ve společnosti dokazují čím dál příznivější známky pro hodnocení sociálních jistot a především vyhlídek do budoucna. V roce 2002 zaznamenala značný propad oblast školství, toto hodnocení se však letos nepotvrdilo. „Známka“ pro školství se vrátila na úroveň hodnocení v roce 2001.

Veřejnost trvale silně kritizuje výsledky privatizace, poctivost v podnikání a podmínky života mladých rodin. Aktuální výzkum nepřináší ani náznak zlepšení v těchto oblastech.

Jedinými oblastmi, jejichž „známky“ se v porovnání s loňským rokem mírně zhoršily, jsou stav životního prostředí a možnost dovolat se práva u soudu.

Pramen: STEM, Trendy 1/2003

Pramen: STEM, Trendy 1995-2003

Pramen: STEM, Trendy 1995-2003

Pramen: STEM, Trendy 1995-2003, do roku 2000 „systém politických stran“

Pramen: STEM, Trendy 1995-2003

Pramen: STEM, Trendy 1995-2003

Pramen: STEM, Trendy 1995-2003

Pramen: STEM, Trendy 1995-2003

Pramen: STEM, Trendy 1995-2003

Pramen: STEM, Trendy 1995-2003

Pramen: STEM, Trendy 2000-2003

Pramen: STEM, Trendy 2001-2003

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Vysvědčení naší společnosti
hodnocení společnosti, vnitropolitická situace