Naše zjištění
4. 7. 2001

Hodnocení stavu společnosti

Trvale je poměrně příznivě hodnocen stav demokracie, zajištění občanských svobod a možnost uplatnit své schopnosti. Podle mínění veřejnosti se lepší postupně práce úřadů, zvláště příznivě je hodnocena práce místních úřadů. Zlepšilo se i zajištění bezpečnosti občanů, byť spokojenost je stále jen částečná.

Informace z výzkumu Trendy 6/2001

Hodnocení stavu společnosti

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 4.-10. června 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1664 občanů.

STEM pravidelně předkládá lidem seznam různých oblastí života společnosti a dává jim možnost, aby z těchto „předmětů“ stav společnosti vyhodnotili stejným způsobem, jako se klasifikuje ve škole (známka 1 = výborná, 5 = nedostatečná). Co ukazují vysvědčení, která vystavila veřejnost stavu české společnosti za posledních šest let ?

Základním rysem je poměrně značná kritičnost. Žádný z předmětů nedosahuje průměrné známky lepší než 2, přičemž hodnoty pod 2,5 jsou zcela výjimečné. Naproti tomu hodnocení mnoha oblastí se pohybuje mezi 3,5 a 4,0 (případně i přes 4,0), což naznačuje silnou nespokojenost.

Druhou výraznou charakteristikou je poměrná stabilita stavu všech oblastí, které nejsou chápány politicky a odrážejí pevně zakotvené vztahy v současné době (vztahy mezi lidmi, celkový stav demokracie, poctivost podnikatelů apod.). Mnohem výrazněji se mění hodnocení oblastí, spojených přímo s politikou (činnost vlády, parlamentu, prezidenta, politických stran) nebo s ekonomikou (hodnocení privatizace, ale i výhledy do budoucna).

Celkově lze hodnocené oblasti rozdělit do několika skupin:

Trvale je poměrně příznivě hodnocen stav demokracie, zajištění občanských svobod a možnost uplatnit své schopnosti.

Podle mínění veřejnosti se lepší postupně práce úřadů, zvláště příznivě je hodnocena práce místních úřadů. Zlepšilo se i zajištění bezpečnosti občanů, byť spokojenost je stále jen částečná.

Rozporuplný je nadále pohled na politickou sféru, zejména pak na činnost stran a vnitropolitickou atmosféru, i když v posledních dvou letech se situace částečně uklidnila a lidé vidí, že přece jen mají možnost dění ovlivňovat. V porovnání se stavem před krizí v roce 1997 se zhoršilo hodnocení práce vlády a prezidenta.

V ekonomické sféře je kritizován nedostatek sociálních jistot a nepoctivost podnikatelů, ještě hůře dopadá bilance privatizace jako celku. Naproti tomu celkové vyhlídky do budoucna se po propadu v letech 1997-1999 zlepšují.

Pramen: STEM, Trendy 6/2001

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001, do roku 2000 „systém politických stran“

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Vysvědčení naší společnosti
hodnocení společnosti, politické strany, práce úřadů, sociální jistoty, stav demokracie