Hodnocení stavu společnosti

Informace z výzkumu Trendy 1/2002

Hodnocení stavu společnosti

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 7.-13. ledna 2002. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1652 občanů.

STEM pravidelně předkládá lidem seznam různých oblastí života společnosti a dává jim možnost, aby z těchto „předmětů“ stav společnosti vyhodnotili stejným způsobem, jako se klasifikuje ve škole (známka 1 = výborná, 5 = nedostatečná). Co ukazují vysvědčení, která vystavila veřejnost stavu české společnosti za posledních sedm let ?

Hodnocení většiny oblastí, které nejsou chápány politicky, odráží pevně zakotvené vztahy v současné době (vztahy mezi lidmi, celkový stav demokracie, poctivost podnikatelů apod.) a mění se jen pozvolna. Mnohem výrazněji se mění hodnocení oblastí, spojených přímo s politikou (činnost vlády, parlamentu, prezidenta, politických stran) nebo s ekonomikou (hodnocení privatizace), značnými výkyvy prochází i celkové hodnocení  výhledů do budoucna.

Celkově lze sledované oblasti rozdělit do několika skupin:

Trvale je poměrně příznivě hodnocen stav demokracie, zajištění občanských svobod a možnost uplatnit své schopnosti.

Trvale silně kritizovány jsou naproti tomu výsledky privatizace a ekonomické reformy, úroveň sociálních jistot a podmínky života mladých rodin.

Podle mínění lidí se lepší celkově práce úřadů, velmi příznivě je hodnocena práce úřadů obecních a městských, náznak zlepšení je patrný i v názoru na činnost soudů. Zlepšilo se (v porovnání s polovinou 90.let) i hodnocení zajištění bezpečnosti občanů, byť spokojenost je stále jen částečná. Propad zaznamenala v porovnání s loňským rokem i oblast školství, která je nyní hodnocena výrazně kritičtěji než tak často diskutovaná kvalita zdravotní péče.

V posledních dvou letech jsou lidé spokojenější i se stavem domácí politické scény, zejména je příznivěji posuzována práce premiéra a vlády, nikoli však činnost politických stran. Vůbec nejvýraznější změnou k lepšímu v posledních dvou letech jsou však větší naděje, které spatřují lidé ve výhledu do budoucna. Celkově optimističtější atmosféra ve společnosti se promítá i do postupně příznivějšího náhledu na věci, které se mění jen pozvolna a souvisejí se vztahy mezi lidmi (slušnost v mezilidských vztazích, poctivost v podnikání).


Pramen: STEM, Trendy 1/2002

Pramen: STEM, Trendy 6/2001

Pramen: STEM, Trendy 1/2001

Pramen: STEM, Trendy 1995-2002

Pramen: STEM, Trendy 1995-2002

Pramen: STEM, Trendy 1995-2002, do roku 2000 „systém politických stran“

Pramen: STEM, Trendy 1995-2002

Pramen: STEM, Trendy 1995-2002

Pramen: STEM, Trendy 1995-2002

Pramen: STEM, Trendy 1995-2002

Pramen: STEM, Trendy 1995-2002

Pramen: STEM, Trendy 1995-2002

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Pramen: STEM, Trendy 2000-2002

Pramen: STEM, Trendy 2001-2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text