Naše zjištění
20. 1. 2002

Hodnocení stavu společnosti

Vysvědčení, která vystavila veřejnost stavu české společnosti na prahu „supervolebního roku“ odráží celkovou mírně optimistickou atmosféru. Trvale je poměrně příznivě hodnocen stav demokracie, zajištění občanských svobod a možnost uplatnit své schopnosti. Trvale silně kritizovány jsou naproti tomu výsledky privatizace a ekonomické reformy, úroveň sociálních jistot a podmínky života mladých rodin.

Informace z výzkumu Trendy 1/2002

Hodnocení stavu společnosti

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 7.-13. ledna 2002. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1652 občanů.

STEM pravidelně předkládá lidem seznam různých oblastí života společnosti a dává jim možnost, aby z těchto „předmětů“ stav společnosti vyhodnotili stejným způsobem, jako se klasifikuje ve škole (známka 1 = výborná, 5 = nedostatečná). Co ukazují vysvědčení, která vystavila veřejnost stavu české společnosti za posledních sedm let ?

Hodnocení většiny oblastí, které nejsou chápány politicky, odráží pevně zakotvené vztahy v současné době (vztahy mezi lidmi, celkový stav demokracie, poctivost podnikatelů apod.) a mění se jen pozvolna. Mnohem výrazněji se mění hodnocení oblastí, spojených přímo s politikou (činnost vlády, parlamentu, prezidenta, politických stran) nebo s ekonomikou (hodnocení privatizace), značnými výkyvy prochází i celkové hodnocení  výhledů do budoucna.

Celkově lze sledované oblasti rozdělit do několika skupin:

Trvale je poměrně příznivě hodnocen stav demokracie, zajištění občanských svobod a možnost uplatnit své schopnosti.

Trvale silně kritizovány jsou naproti tomu výsledky privatizace a ekonomické reformy, úroveň sociálních jistot a podmínky života mladých rodin.

Podle mínění lidí se lepší celkově práce úřadů, velmi příznivě je hodnocena práce úřadů obecních a městských, náznak zlepšení je patrný i v názoru na činnost soudů. Zlepšilo se (v porovnání s polovinou 90.let) i hodnocení zajištění bezpečnosti občanů, byť spokojenost je stále jen částečná. Propad zaznamenala v porovnání s loňským rokem i oblast školství, která je nyní hodnocena výrazně kritičtěji než tak často diskutovaná kvalita zdravotní péče.

V posledních dvou letech jsou lidé spokojenější i se stavem domácí politické scény, zejména je příznivěji posuzována práce premiéra a vlády, nikoli však činnost politických stran. Vůbec nejvýraznější změnou k lepšímu v posledních dvou letech jsou však větší naděje, které spatřují lidé ve výhledu do budoucna. Celkově optimističtější atmosféra ve společnosti se promítá i do postupně příznivějšího náhledu na věci, které se mění jen pozvolna a souvisejí se vztahy mezi lidmi (slušnost v mezilidských vztazích, poctivost v podnikání).

Pramen: STEM, Trendy 1/2002

Pramen: STEM, Trendy 6/2001

Pramen: STEM, Trendy 1/2001

Pramen: STEM, Trendy 1995-2002

Pramen: STEM, Trendy 1995-2002

Pramen: STEM, Trendy 1995-2002, do roku 2000 „systém politických stran“

Pramen: STEM, Trendy 1995-2002

Pramen: STEM, Trendy 1995-2002

Pramen: STEM, Trendy 1995-2002

Pramen: STEM, Trendy 1995-2002

Pramen: STEM, Trendy 1995-2002

Pramen: STEM, Trendy 1995-2002

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Pramen: STEM, Trendy 2000-2002

Pramen: STEM, Trendy 2001-2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Vysvědčení naší společnosti
hodnocení společnosti