Naše zjištění
29. 12. 2011

Hodnocení snah vlády řešit nejdůležitější problémy současnosti

Třetina občanů přiznává Nečasově vládě snahu řešit to, co je pro naši zemi nejdůležitější, další dvě třetiny si to nemyslí. Pozitivně z tohoto hlediska hodnotí vládu častěji ti lidé, kteří si myslí, že by měla při svém rozhodování brát především zřetel na to, jak budeme žít za pět, deset či více let.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2011

VYDÁNO DNE 29. 12. 2011

SNAŽÍ SE VLÁDA ŘEŠIT NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PROBLÉMY ZEMĚ?

Třetina občanů přiznává Nečasově vládě snahu řešit to, co je pro naši zemi nejdůležitější, další dvě třetiny si to nemyslí. Pozitivně z tohoto hlediska hodnotí vládu častěji ti lidé, kteří si myslí, že by měla při svém rozhodování brát především zřetel na to, jak budeme žít za pět, deset či více let. Průměrná školní známka, kterou občané hodnotí dosavadní činnost vlády, je mezi trojkou a čtyřkou.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.-9. prosince 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1227 respondentů.

Vláda Petra Nečase funguje téměř půl druhého roku. Jak hodnotí lidé její vůli řešit zásadní problémy? Poprvé se STEM na tuto otázku ptal před rokem. Polovina občanů tehdy uznávala, že se vláda snaží řešit nejdůležitější problémy země, druhá polovina s ní nesouhlasila. Po roce je toto hodnocení kritičtější. Podíl lidí, kteří si myslí, že vláda se zaměřuje na nejdůležitější problémy, klesl na třetinu.

„Myslíte si, že současná vláda usiluje o řešení nejdůležitějších problémů v naší zemi?“
 (v %)

Pramen: STEM, Trendy 12/2010, 12/2011

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
ekonomická situace, vláda