Naše zjištění
31. 10. 2005

Hodnocení práce vlády, parlamentu i prezidenta

Česká veřejnost hodnotí práci nejvyšších českých ústavních institucí tradičně velmi rozdílně. Zatímco prezident republiky pracoval v září dobře podle téměř tří čtvrtin občanů, práci vlády hodnotí dobře více než dvě pětiny lidí a činnost parlamentu více než třetina obyvatel.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2005

HODNOCENÍ PRÁCE VLÁDY, PARLAMENTU I PREZIDENTA SE OPROTI ZÁŘÍ ZLEPŠILO

S POLITICKOU SITUACÍ JE SPOKOJENA ČTVRTINA OBYVATEL

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 7. října 2005. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1540 respondentů.

Česká veřejnost hodnotí práci nejvyšších českých ústavních institucí tradičně velmi rozdílně. Zatímco prezident republiky pracoval v září dobře podle téměř tří čtvrtin občanů, práci vlády hodnotí dobře více než dvě pětiny lidí a činnost parlamentu více než třetina obyvatel.

Pramen: STEM, Trendy10/2005, 1540 respondentů

Dlouhodobě se projevuje značná nespokojenost občanů se současnou politickou situací. V březnu letošního roku, v období Grossovy politické krize, poklesla spokojenost s politickou situací až na 9 procentních bodů. Po nástupu premiéra Paroubka se situace postupně zlepšuje. Dnes je se současnou politickou situací spokojena zhruba čtvrtina lidí.

Pramen: STEM, Trendy10/2005, 1540 respondentů

Na hodnocení práce nejvyšších ústavních institucí nemá příliš velký vliv pohlaví, věk ani vzdělání respondenta. Pouze prezidenta hodnotí poněkud lépe lidé vzdělanější, ženy a mladí.

Výrazná je souvislost hodnocení a stranických preferencí. Nepřekvapí, že nejpříznivější hodnocení má současná hlava státu mezi příznivci ODS (91 %) a vláda u příznivců ČSSD (71 %). Obecně jsou nejméně spokojeni přívrženci KSČM, i když se v současné době s výjimkou hodnocení prezidenta ve svých hodnoceních příliš neodlišují od příznivců ODS. V porovnání s posledním šetřením jsou jednotlivé instituce hodnoceny lépe, a to napříč politickým spektrem (s výjimkou názorů příznivců KDU-ČSL na práci vlády a hodnocení politické situace).

Pramen: STEM, Trendy10/2005, 1540 respondentů

Dlouholetá srovnání toho, jak lidé hodnotí práci prezidenta, vlády a parlamentu a jak jsou spokojeni s politickou situací, ukazuje graf na následující stránce.

Hodnocení práce prezidenta V. Klause je dlouhodobě stabilní. V průběhu jeho volebního období zaznamenalo jen dva drobné výkyvy, a to letos na jaře a koncem léta. Vývoj hodnocení práce vlády a parlamentu ukazuje, že názory na obě instituce jsou v posledních letech dosti podobné. S určitým zjednodušením lze říci, že vláda i parlament měly značný kredit v letech 2000-2002, zvláště po katastrofálních povodních. Následovalo rozčarování, jež se dále prohloubilo v letošní politické krizi. V současné době je hodnocení parlamentu i Paroubkovy vlády na nejvyšší úrovni od roku 2003. Relativně nejvyšší je také podíl lidí, kteří vyjadřují spokojenost s politickou situací.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
hodnocení politiků, parlament, prezident, vláda