Naše zjištění
17. 3. 2008

Hodnocení práce vlády, parlamentu a prezidenta

Téměř třetina občanů dobře hodnotí práci vlády, s prací prezidenta je spokojeno 59 % lidí. V měsíci, kdy proběhla prezidentská volba, mírně klesla spokojenost s prací parlamentu a začátkem března dosahuje jen 24 %. Práce prezidenta je dlouhodobě hodnocena podstatně lépe než práce vlády a parlamentu, avšak od léta loňského roku podíl pozitivních hodnocení pomalu klesá (ze 73 % na současných 59 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2008

BŘEZEN 2008:

PO PREZIDENTSKÉ VOLBĚ KLESLA SPOKOJENOST S PRACÍ PARLAMENTU, SPOKOJENOST S POLITICKOU SITUACÍ VŠAK MÍRNĚ VZROSTLA.

Téměř třetina občanů dobře hodnotí práci vlády, s prací prezidenta je spokojeno59 % lidí. V měsíci, kdy proběhla prezidentská volba, mírně klesla spokojenost s prací parlamentu a začátkem března dosahuje jen 24 %. Práce prezidenta je dlouhodobě hodnocena podstatně lépe než práce vlády a parlamentu, avšak od léta loňského roku podíl pozitivních hodnocení pomalu klesá (ze 73 % na současných 59 %).

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 7. 3. 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1320 respondentů.

Názory lidí na práci nejvyšších ústavních orgánů úzce souvisí s jejich spokojeností s politickou situací v naší zemi. Výzkumy STEM dlouhodobě ukazují relativně nízkou míru této spokojenosti. V březnu 2008 je se současnou vnitropolitickou situací spokojena jen necelá čtvrtina občanů a 77 % lidí vyjadřuje nespokojenost.

Pramen: STEM, Trendy 3/2008, 1320 respondentů

Míra spokojenosti s vnitropolitickou situací nejvíce závisí na politické orientaci a stranických preferencích občanů (viz graf na str. 3). Tradičně spokojenější jsou pravicově orientovaní občané, především příznivci ODS, zatímco lidé, kteří se hlásí k levicové či středové orientaci, patří častěji mezi nespokojené. To se týká především příznivců KSČM (96 %) a ČSSD (88 %). Nepřekvapuje, že spokojenější s politickou situací jsou právě ty skupiny obyvatel, které častěji patří mezi pravicové voliče, tedy především mladí lidé (32 %), lidé s vysokoškolským vzděláním (37 %), dále studenti, odborní pracovníci a podnikatelé. Logicky jsou rovněž spokojenější lidé, jejichž materiální situace je na dobré úrovni (48 %).

Mezi nespokojené občany patří zejména lidé nad 60 let (85 %), lidé se základním vzděláním nebo vyučeni a ti, kteří pracují v dělnických profesích (82 %). Největší zastoupení nespokojených občanů je však mezi těmi, kteří přiznali, že materiální situace jejich domácností je špatná (94 %).

Vnímání práce nejvyšších ústavních institucí se dlouhodobě nemění a v podstatě zůstává stejné i ve výzkumech prováděných od začátku tohoto roku. Také v březnovém šetření dopadl nejlépe prezident, jehož práci hodnotily pozitivně téměř dvě třetiny občanů. K činnosti vlády a parlamentu jsou občané podstatně kritičtější. Práci vlády ocenila kladně necelá třetina lidí a nejhůře dopadl parlament, jehož práci hodnotilo pozitivně pouze 24 %. Protože v lednu a únoru letošního roku spokojenost s prací parlamentu mírně stoupla, opětovný pokles spokojenosti zřejmě odráží názory občanů na práci poslanců a senátorů v době prezidentské volby.

 

Pramen: STEM, Trendy 3/2008, 1320 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
parlament, prezident, vláda